Eleccions a coordinació de la Unitat Docent de Vall d'Hebron

FMVH
Eleccions UDVH
 

18/05/2022

En compliment de l’Article 12.1 del Reglament de la Unitat Docent Vall d’Hebron, el 18 de maig de 2022, a les 13:30 h, la Junta de la Unitat Docent Vall d'Hebron, constituïda en sessió ordinària, va aprovar la convocatòria d'eleccions a coordinador/a que es farà d'acord amb el calendari electoral següent

Documentació del procediment: