Torna el Pitching audiovisual de la Facultat!

Imatge Pitching Facultat

L’alumnat de la Facultat pot presentar al Pitching els seus projectes realitzats durant el curs 2021/22, avalats per un/una professor/-ra, entre el 6 i el 23 de juny de 2022. La presentació pública dels projectes escollits es farà presencialment el 4 de juliol a la Sala de Juntes de la Facultat.

09/05/2022

La Facultat participa des de fa anys a la Setmana del Talent Audiovisual, organitzada pel Clúster de l’Audiovisual, representada per projectes del seu alumnat. Aquests projectes surten seleccionats del Pitching audiovisual de la Facultat i, durant la Setmana del Talent Audiovisual, tenen l’oportunitat de presentar-se davant d’un grup de productors que donen la seva opinió sobre el projecte. 

Els requisits per a presentar-se al Pitching de la Facultat són: 

Els treballs poden estar realitzats per alumnes de de qualsevol curs dels graus o màsters oficials de la Facultat, ja sigui dins d’una assignatura o fora del Centre, sempre i quan estiguin avalats per un/una professor/-ra de la Facultat. El professor/-ra ha de signar a la portada del resum del projecte sota el seu nom i cognom.  

El projecte s’ha d’encabir en una de les cinc categories en què ho divideix el Clúster: 

 • Ficció: Llargmetratges, curtmetratges, TV movies, sèries, mini-sèries, animació. 

 • No ficció: Documentals, sèries documentals, webdocs. 

 • Noves finestres: Projectes transmèdia, produccions per a mòbils, apps... 

 • Videojocs 

 • Format TV: Programes d’entreteniment, concursos... 

 • Noves tecnologies: Eines tecnològiques que beneficien el sector audiovisual. 

Els projectes presentats no poden ser una obra totalment acabada, han de estar en procés de desenvolupament, en fase de preproducció, producció o a punts d’entrar en postproducció. 

En els projectes es poden incorporar persones alienes a la Facultat, però la direcció ha de ser d’un/una estudiant del Centre. 

Un/una alumne/a pot participar en dos projectes com a màxim. 

El lliurament de projectes serà entre el 6 i el 23 de juny, ambdós inclosos, a l’adreça pitching.fcc@uab.cat. Cal enviar un resum del projecte en un únic arxiu PDF, de no més de dues pàgines, on consti: 

 • Categoria a la qual es vol participar. 

 • Tipus de projecte que es presenta (sèrie, docu-sèrie, llargmetratge...) i durada. 

 • Storyline: explicació del projecte en 2 línies. 

 • Sinopsi

 • Tractament audiovisual: descripció de la forma que tindrà la narració (càmera subjectiva, colors, freds, etc...). 

 • CV breu dels membres de l’equip o persona que presenta el projecte amb dades de contacte. 

 • Memòria de producció: cost aproximat de la producció, públic objectiu a qui va dirigit el producte, canals de distribució i recursos necessaris previstos. 

 • Estat del projecte. 

 • A quina plataforma d’exhibició va dirigit el projecte i quin és el seu públic objectiu

 • Persona o persones de contacte: nom, correu electrònic i telèfon. 

 • Es poden incloure vincles amb informació complementària sobre el projecte. 

 • Es recomanable aportar un vídeo/teaser de 3 minuts. No és imprescindible pel Pitching de la Facultat. Si és seleccionat per anar al pitching del Clúster Audiovisual de Catalunya. 

 • Els projectes interactius, web, multiplataforma o transmèdia han d’incloure al resum el tractament interactiu i les diferents plataformes que conformen el projecte. Es recomana que el clip audiovisual presentat mostri la interacció que podrà fer l’usuari. Pel procés de selecció també es poden incloure enllaços on es pugui navegar pel projecte o el prototip o demo del projecte. 

 • Els projectes de videojocs o projectes interactius que ho considerin necessari han d’incloure la següent informació: 

  • Estructura: el jugador ha de superar nivells o pot escollir com es desenvolupa el joc? 

  • Mecànica i regles: puntuació, penalitzacions, recursos disponibles, avatars...

  • Es recomana que el clip audiovisual presentat mostri la interacció que podrà fer l’usuari. 

  • Pel procés de selecció també es poden incloure links on es pugui navegar pel projecte o el prototip o demo del projecte. 

Si el nombre de projectes presentats supera els 15, la Facultat farà una preselecció que es farà pública el dia 27 de juny i es comunicarà als/les estudiants per correu electrònic. 

La presentació pública dels projectes escollits es farà presencialment el 4 de juliol a la Sala de Juntes de la Facultat amb la participació de diferents membres del professorat i representants del sector i especialistes en el tema. 

Cada projecte podrà ser presentat per un màxim de tres estudiants, durant no més de 15 minuts, en els quals es podrà incloure el teaser

La llista amb els projectes seleccionats es farà publica el dia 5 de juliol per la web de la facultat. 

Si teniu qualsevol dubte, podeu escriure un correu electrònic a l’adreça: pitching.fcc@uab.cat