Sessions informatives d'inici de curs als estudiants de 1er curs de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia

Sessions informatives inici de curs 2021-2022

Els dies 9 i 10 de setembre la Facultat de Medicina organitza les sessions d’acollida i informació als/les estudiants de primer curs.

22/07/2021

 

Intervindran el degà de la Facultat, Dr.Vicent Fonollosa, el coordinador de la Unitat docent de CC.Mèdiques Bàsiques, Dr.Alex Perálvarez i els coordinadors de 1er.curs de cadascun dels graus.

També s’oferirà informació sobre els diferents serveis que dona la Facultat.

S’adjunten documents on s’informa sobre les dates, horaris i aules de les sessions.