Seminari Permament de Recerca sobre Arxivística i Gestió de Documents posa el focus als arxius de dones

ESAGED Segon Seminari Permament Dones

La segona sessió del Seminari Permanent de Recerca sobre Arxivística i Gestió de Documents va permetre aprofundir en aquells projectes de recerca sobre els arxius de dones i en els treballs de recerca de les doctorandes de l'Escola.

20/05/2019

El 14 de maig es va celebrar la segona sessió del Seminari Permanent de Recerca sobre Arxivística i Gestió de Documents. La convocatòria va comptar amb prop de 30 assistents, molts dels quals en varen fer un seguiment en línia des de diferents països llatinoamericans.

En la primera part de la sessió, Núria Jornet, professora de la UB, va parlar sobre els arxius del feminisme i, en concret, sobre l'experiència de la Universitat d'Angers en l'elaboració d'una guia de fons del feminisme a França.

A continuació, Emma Ramon, directora de l’Archivo Nacional de Chile, va realitzar una conferència sobre el projecte Archivo Mujeres y Géneros que es porta a terme des de la institució amb l’objectiu de capturar fons representatius de dones i de la diversitat de gènere a Xile i poder fer-ne difusió.

Posteriorment, Patricia Casado, Beatriz Ovejero i Zuriñe Piña van presentar un projecte de recerca promogut pel SEDIC (Sociedad Española de Documentación Científica) que té l'objectiu d'analitzar el paper de les dones en la història de la Documentació.

Es va posar en relleu la necessitat de valorar el paper de les dones com a subjecte històric i, en conseqüència, la necessitat d'ampliar els arxius per donar cabuda als fons produïts per l'activitat de dones en tota la seva diversitat.

La segona part del seminari va comptar amb la participació de tres doctorands, que afronten tesis sobre diferents aspectes de l'Arxivística i la Gestió de Documents, i van presentar les seves recerques actualment en curs.

Fina Solà, professora de l’Escola, va donar a conèixer el seu projecte de tesi, titulat La Memòria de les dones esportistes, que té l'objectiu d'identificar bones pràctiques en el camp de la captació i el tractament d'arxius d'esport des de la perspectiva de gènere.

Per la seva part, Maria Elena Porras va exposar la seva proposta de tesi sobre la història dels arxius a l’Equador, un treball que analitza la vinculació entre l'origen dels arxius d'estat i les fronteres nacionals.

Finalment, Andrea Rovira va explicar l'estudi que està realitzant per identificar el sistema de gestió documental que s'usava als arxius de palau del Pròxim Orient Antic. Tots els doctorands van poder interactuar amb els assistents i també entre ells i el debat va resultar enriquidor per ambdues parts.

Si una cosa van tenir en comú les tres tesis és que totes elles es desenvolupen en un marc d'interdisciplinarietat entre l'Arxivística i altres ciències com poden ser l'esport, la història, l'etnografia i l'assiriologia.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies