Resultats del cribatge a la Vila Universitària

Imatge durant el cribatge

Informació sobre el resultat del cribratge als residents de la Vila Universitària de la UAB, realitzat durant els passats dies 25 i 26 de febrer.

04/03/2021

El Departament de Salut va comunicar la setmana passada la detecció d'un brot de covid-19 entre residents de la Vila Universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va fer un rastreig  de convivents i altres contactes estrets dels primers afectats amb el resultat de 31 casos positius. Des de les autoritats sanitàries es va organitzar els dies 25 i 26 de febrer passats un cribratge a tots els habitants de la Vila Universitària amb l'objectiu de detectar casos de covid-19 asimptomàtics i poder tallar el més aviat possible les cadenes de transmissió. La iniciativa va ser coordinada pel Servei Català de la Salut i Vigilància Epidemiològica, amb una operativa gestionada per l'Atenció Primària de la Metropolitana Nord, de l'ICS, i amb la col·laboració de la Vila Universitària.

Dels 1.400 possibles residents (no tots els residents eren presents aquests dies) es van fer la PCR 998 persones amb un resultat de 13 positius, un 1.3% dels cribats. L'afectació final ha estat, doncs, de 44 casos positius.  Tots els afectats presenten símptomes lleus o són directament asimptomàtics. Vila Universitària va aplicar el protocol dissenyat en cas de detecció de casos positius i va aïllar tant els positius com els seus contactes estrets en pisos reservats a tal efecte.

La Universitat ha obert un expedient informatiu per tal d'aclarir si hi va haver incompliment de les normes de seguretat previstes per les autoritats sanitàries, per la residència d'estudiants i per la pròpia Universitat i prendre, en cas afirmatiu, les mesures sancionadores previstes a tal efecte.

La UAB agraeix al Servei de Vigilància Epidemiològica i al personal de la Vila Universitària la dedicació i professionalitat mostrades i als residents de la Vila la seva predisposició i responsabilitat per aconseguir que el cribatge fos un èxit organitzatiu.

Tal com deia el rector Javier Lafuente a la seva carta a la comunitat universitària del passat 25 de febrer, la UAB és “un espai segur i ho ha de seguir sent. L'Equip de Govern, juntament amb tota l'administració, treballem per garantir-ho” i cal que "mantinguem unes estrictes normes de comportament per garantir la nostra seguretat i la seguretat col·lectiva".

Més informació: Web Coronavirus.