Resultats definitius - Eleccions a la Junta de Facultat

Resultats definitius

 

28/11/2017

El degà de la Facultat, Joan Botella, per acord de la Junta Electoral de la Facultat reunida el 10 d’octubre de 2017, i d’acord amb el Reglament Electoral de la UAB, va convocar eleccions per a la renovació dels representants de tots els sectors de la Junta de la Facultat.

Avui, un cop finalitzats els terminis de votació i de presentació de reclamacions als resultats provisionals, la Junta Electoral ha proclamat els resultats definitius: es poden consultar a l'apartat Coneix la Facultat/Eleccions, on també es troba publicada tota la informació sobre el procés electoral.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies