Posada en marxa d'un servei telemàtic de recolzament psicològic a estudiants de Medicina

ajuda telematica

Mitjançant una sola gestió a través de Whatsapp i de forma totalment confidencial, un professional contactarà de forma immediata amb el sol.licitant.

31/01/2024

Què és? És un servei d'atenció i resposta a una problemàtica concreta dels i les estudiants del grau de Medicina: els trastorns mentals i el malestar emocional relacionat amb les activitats pròpies del període formatiu.

A qui va dirigit? A tots i totes les estudiants de medicina de qualsevol Facultat de Medicina del territori espanyol, que expressen dificultat per a gestionar l'estrès prolongat, produït per la seva activitat formativa i que manifesten símptomes d'ansietat, apatia, irritabilitat, desbordament, sofriment psicosocial, problemes adaptatius o qualsevol altra simptomatologia relacionada amb el rol d'estudiant de Medicina.

Com funciona? El SAPEM s'ofereix a través d'una plataforma, per videoconferència o telefònicament, pels professionals que configuren el quadre de facultatius de l'entitat proveïdora del Servei, la Fundació Galatea, entitat amb ampli coneixement i experiència en la intervenció amb el col·lectiu d'estudiants de Medicina. S'atendrà la necessitat de suport psicològic, sigui com sigui la causa, sempre que sigui un problema no susceptible de ser atès pels propis serveis d'atenció psicològica propis de cada universitat o facultat.

Com se sol·licita? L'estudiant podrà sol·licitar-lo a la Fundació per a la Protecció Social de l'OMC mitjançant un missatge de WhatsApp al núm.: 669 438 903. Rebut el missatge, la Unitat d'Acolliment contactarà amb el/la estudiant per a valorar el cas, establir els criteris de tractament i derivar al terapeuta.

Servei telemàtic de recolzament psicològic a l'estudiant de medicina (SAPEM) | FPSOMC