Pla de Contingència de la Facultat. Segon semestre curs 2020-21

Facultat de Ciències de la Comunicació

La normativa actual (DOGC Núm. 8335, de 05 de febrer, Resolució SLT/275/2021) recull les mesures vigents establertes pel PROCICAT fins el 22 de febrer de 2021 i permet la possibilitat de recuperar presencialitat a primer curs dels graus.

09/02/2021

En aquest sentit la programació de la docència d’aquest segon semestre seguirà aquest plantejament:

Alumnat amb docència al primer curs del grau

La docència del segon semestre per a l’alumnat de primer s’inicia dilluns, 22 de febrer,  amb les següents condicions:

•          Les classes de teoria seran virtuals. En aquest cas es prioritza el tema de la seguretat davant de la no disponibilitat d’espais amb prou capacitat per mantenir les distàncies imposades en els protocols COVID-19.

•          Els seminaris i pràctiques seran presencials.

 Alumnat amb docència a segon, tercer i quart curs del grau

La docència del segon semestre s’inicia dilluns, 15 de febrer. La presencialitat en aquest cas serà:

  • Pràctiques de laboratori (estudis de ràdio, plató TV, sales d'edició i aules d'informàtica): es faran les classes a les aules programades a les setmanes presencials.
  • Seminaris: es faran online fins a Setmana Santa
  • EXCEPCIÓ MOLT IMPORTANT: en cas de coincidència de classes als laboratoris i als seminaris el mateix dia, ambdues activitats seran presencials

Per a tot a l’alumnat (IMPORTANT)

Consulteu els horaris del segon semestre per assegurar-vos de quines són les setmanes de classes presencials i virtuals i a quines aules desenvolupareu la docència presencial. Enllaç horaris. 

En referència a les mesures que heu de prendre en cas de simptomatologia relacionada ambla covid-19. Recordeu que:

Si teniu símptomes quedeu-vos a casa, truqueu al vostre centre d’atenció primària, o al 061 (fora d’horari), i seguiu les seves instruccions. No oblideu comunicar-ho també a la coordinació de la vostra titulació.

       Us heu de quedar a casa si:

  • Esteu en aïllament perquè s’ha estat positiu per la COVID-19.
  • Esteu a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de la COVID-19.
  • Conviviu amb una persona diagnosticada de la COVID-19.
  • Us trobeu en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de la COVID-19.

Consulteu la infografia corresponent al protocol de gestió de casos, com el document de mesures preventives de la Facultat per simptomatologia i el document sobre mesures a seguir en la docència presencial.

Trobareu més informació en l'espai web COVID-19.

3. Programari i maquinari recomanat. En aquest enllaç trobareu alguns dels tutorials i videos per a fer més fàcil la realització de les vostre tasques.