Nou Màster Oficial en Arxivística i Governança de la Informació: una reformulació i actualització dels estudis

Màster Oficial en Arxivística i Governança de Dades

L'ESAGED, que enguany celebra el seu 20è aniversari, presenta el nou màster com una actualització dels estudis del Màster en Arxivística i Gestió de Documents, en línia amb l'evolució de la professió i de la ciència arxivística, i donant resposta als nous reptes i demandes professionals. Les persones interessades en saber-ne més poden assistir a una sessió informativa online el proper 28 de setembre a les 17h.

20/09/2022

El renovat màster oficial arriba per prendre el relleu i seguir essent un referent a Catalunya i a l'estat espanyol, on és l'única formació oficial de màster dedicada exclusivament a formar experts en arxivística i gestió de documents.

En els darrers anys, l'arxivística ha vist com canviava la societat i l'entorn, sorgint noves necessitats formatives. La reformulació dels estudis del màster oficial respon, en conseqüència, als reptes transversals més importants de la professió en l'actualitat:

Governança de la informació: els professionals de l'arxivística es posicionen actualment a les organitzacions com a actius per a la gestió de la seva informació, que inclou dades, metadades, bases de dades, informació i documents, entre d'altres.

Noves tecnologies i ús en augment dels documents electrònics: blockchain, intel·ligència artificial, big data, ciutats intel·ligents... Aquestes tecnologies formen part de les eines de treball que els professionals de la gestió de documents han de saber gestionar. 

Compromís de l'arxiu amb la societat, la justícia i la memòria històrica: la governança de la informació va més enllà d’allò merament operatiu, contribuint a la garantia dels drets dels ciutadans. 

Gestió d'actius d'informació a les organitzacions: la gestió documental implica un procés d'anàlisi documental previ i continuat. Permet dur a terme una correcta identificació de processos i procediments, dels requisits documentals a complir i el desenvolupament d'una política transversal de prevenció i mitigació dels riscos relacionats.

Consolidació dels professionals en l'empresa privada: l'interès creixent en la gestió d’actius d'informació ha posat en relleu la necessitat de les organitzacions d'incorporar  professionals formats en aquest àmbit. 

 

Noves competències, nous mòduls

Amb l'objectiu d'aportar els coneixements imprescindibles per gestionar aquest nou paradigma, a la reformulada titulació que s'iniciarà el proper curs acadèmic 2023-24, s’hi incorporen noves competències, relacionades principalment amb l’anàlisi d’organitzacions, les tècniques de preservació digital, el coneixement de l’arquitectura de sistemes d’informació, els models de governança de dades i la gestió de projectes. Aquestes competències permeten l’evolució i creixement dels nous professionals, així com el seu futur desenvolupament, tant en empresa privada com en administració pública.

Consegüentment, al renovat pla d'estudis s’inclouen nous mòduls, com Sistemes d’informació i arquitectura de sistemes, Governança de dades, Preservació digital i arxiu electrònic o Enginyeria de processos i anàlisi documental, i els mòduls Fonaments d’arxivística o Sistemes de Gestió Documental es modifiquen, per tal d'incorporar-hi qüestions sobre arxiu social, deontologia professional i noves tecnologies, entre d’altres.

Sessió informativa online del màster: 28 de setembre, 17h

Com fer el registre per assistir a la sessió:

Cal entrar en aquest formulari, omplir les dades personals i triar l'apartat 11, Comunicació i Periodisme, Màster en Arxivística i Gestió de Documents.

Les xerrades es faran en català.