La UAB oferirà 114 places de pràctiques extracurriculars a la mateixa Universitat durant el curs 2022-2023

NEXUS

Aprovada la convocatòria del Programa d'Estades de Pràctiques a la UAB per al proper curs, que dona suport a la formació de l'alumnat mitjançant estades en diferents àmbits de l'Autònoma. Les ofertes es publicaran, arribat el moment, a l'aplicació NEXUS del Servei d'Ocupabilitat.

04/05/2022

Noves estades de pràctiques remunerades al mateix Campus per ampliar la formació

La Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat ha aprovat la provisió de 114 places que s’ofertaran dins del Programa d’Estades de Pràctiques a la mateixa UAB per al curs 2022-2023 i que seran finançades amb el Pressupost General de la Universitat. Un total de 16 àmbits de l’Autònoma acolliran estudiants, amb places de comunicació, suport a les TIC, investigació o dinamització de la comunitat universitària, entre altres.

L’alumnat que hi vulgui accedir ha de ser estudiant d’una titulació oficial de Grau o Màster a la UAB (en queda exclòs l’alumnat de Doctorat i de centres adscrits). A més, haurà de complir la resta de requisits habituals per a fer pràctiques extracurriculars; per exemple, l’alumnat de Grau haurà d’haver superat, com a mínim, 120 crèdits de la seva titulació (90 per a les titulacions de 180 crèdits). L’ajut a l’estudi que percebrà l’estudiant està establert en 7,46 €/hora en tots els casos.

La publicació d’aquestes ofertes es farà mitjançant l’aplicació NEXUS, on ha d’estar inscrit tothom que vulgui optar a una plaça de pràctiques. Aquelles persones que hi estiguin interessades poden consultar tota la informació de places, requisits i condicions a través d’aquest enllaç. També podeu consultar més informació sobre estades de pràctiques als Programes específics de pràctiques.