La UAB ofereix ajuts econòmics per publicar en accés obert

APC gratis per publicar en Accés Obert

El personal docent i investigador i l’estudiantat de doctorat de la UAB que siguin autors de correspondència (corresponding authors) d’articles de revistes incloses en l’acord poden optar a un descompte o la gratuïtat dels Article Processing Charges (APC).

16/02/2022

La UAB disposa de més de 500 Article Processing Charges (APC) per poder publicar gratuïtament en 5.537 revistes d’Elsevier, SpringerNature, Wiley, Emerald i ACS. El personal docent i investigador (PDI) i l’estudiantat de doctorat que siguin autors de correspondència (corresponding authors) d’articles de revistes incloses a l’acord amb un d’aquests editors podrà optar a tenir una APC gratuïta o amb descompte.

Una vegada superada la revisió per experts el mateix editor informarà l’autor de la possibilitat de sol·licitar la gratuïtat de l’APC. En cas de voler-hi optar, la petició arribarà a la UAB i aquesta comprovarà si el sol·licitant compleix els criteris per a l’assignació de les APC aprovats per la Universitat. En base a aquests criteris es procedirà a acceptar o denegar la petició i l’investigador serà informat del resultat.

Durant el 2021 la UAB ha finançat la publicació de 237 articles, que es van incorporant periòdicament al Dipòsit Digital de Documents (DDD).

 

Més informació:

Servei d'informació Pregunt@

Pàgina web sobre finançament per publicar en accés obert:
https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/financament-per-publicar-en-acces-obert-1345676192412.html

Títols de les revistes d’Elsevier, Wiley, Springer i ACS incloses a l’acord:
Pàgina web del CSUC