La UAB es presenta a la convocatòria del Programa de Mobilitat Erasmus+ KA171

Logotip del programa Erasmus+

Des de l’Àrea de Relacions Internacionals estan preparant la sol·licitud de la UAB per presentar-se a la convocatòria del Programa de Mobilitat Erasmus+ KA171 per al projecte de 2023.

23/11/2022

L’Àrea de Relacions Internacionals està preparant la sol·licitud de la UAB per presentar-se a la convocatòria del Programa de Mobilitat Erasmus+ KA171 per al projecte de 2023. Es tracta d’un programa que finança mobilitats entrants i sortints entre països associats a Erasmus+ i tercers. És un projecte orientat tant a estudiants de grau, màster i doctorat, com a personal per a la docència i per a formació. A diferència d’altres projectes, al KA171, les destinacions es sol·liciten per regions senceres i no per països. 

Si esteu interessats en participar-hi, cal omplir aquest formulari de proposta. Malgrat que la sol·licitud de projecte és per regions, al formulari cal indicar un país concret i també universitat concreta. Es pot omplir un formulari per proposta que vulgueu presentar.

El termini per fer arribar les vostres propostes a l’Àrea de Relacions Internacionals acaba el 28 de novembre de 2022. Si teniu cap dubte sobre la convocatòria, us podeu adreçar a la mateixa àrea.

Un cop recollides les vostres sol·licituds, les faran arribar al Vicedeganat de Pràctiques i de Mobilitat pel corresponent vistiplau. Posteriorment, des del vicerectorat de Relacions Internacionals es farà una priorització de les propostes que s’inclouran en la sol·licitud de la UAB en funció de l’estratègia d’internacionalització de la universitat. La sol·licitud que presenti la UAB es resoldrà al mes de juny de 2023 i les mobilitats concedides es podran dur a terme durant els tres cursos acadèmics següents.