Inscripció als exàmens d'acreditació d'idiomes del nivell III pendents del curs 2019-20

Proves d'acreditació d'idiomes

Des de l'1 al 15 de desembre (ambdós inclosos) resta oberta la inscripció per poder realitzar els exàmens d'acreditació d'idiomes del nivell III d'Anglès, Francés i Alemany, que van quedar pendents del passat curs acadèmic 2019-20. Per efectuar aquestes proves voluntàries, heu d'omplir aquest formulari i indicar si us voleu presentar als dos idiomes o només a un. Poden realitzar aquests exàmens només els estudiants que vau superar aquestes assignatures.

27/11/2020

Els estudiants dels Graus en Turisme, Turisme en Anglès i Direcció Hotelera que vau superar el curs passat l'assignatura del nivell III d'Anglès, Francés o Alemany us podreu inscriure, de l'1 al 15 de desembre (amdós inclosos), per realitzar les proves per obtenir l'acreditació d'aquests idiomes, i que van quedar pendents de fer durant l'any acadèmic 2019-2020.

Aquesta acreditació és voluntària i podeu escollir si us voleu presentar als dos idiomes o només a un.

Aquests són els aspectes a tenir en consideració i les instruccions a seguir:

 • Només us podeu presentar a l’examen d’acreditació si heu superat l’assignatura corresponent al nivell III d’idiomes (Anglès, Francès o Alemany) del curs 2019-20. 
 • La prova d'acreditació d'Anglès és multinivell i s'acreditarà el nivell assolit.
 • En el cas d'Alemany l'acreditació correspon al nivell A2.
 • En el cas dels estudiants de Turisme i Turisme en Anglès que vau cursar el nivell de Francès B1, heu d'indicar en el formulari que us presenteu a l'acreditació d'aquest nivell. La resta d'estudiants us presentareu al nivell A2.
 • La no superació de l’acreditació en cap cas variarà la qualificació obtinguda en aquesta assignatura durant el curs passat (2019-20), ni tampoc afectarà a cap assignatura en què estigueu matriculats durant aquest any acadèmic 2020-21. 
 • Us podeu presentar a una o a les dues llengües cursades. 
 • Disposareu d’un espai Moodle per cada un dels idiomes. Els professors utilitzaran aquest espai per informar-vos de com serà l’examen, així com de proporcionar material i exercicis per preparar-vos.  
 • Les proves escrites o per ordinador seran presencials i es realitzaran a les aules de l’Escola. Les orals es realitzaran en format virtual. 
 • El certificat d’acreditació es podrà recollir a Gestió Acadèmica del Centre, un cop el Servei d’Idiomes de la UAB els hagi emès i els faci arribar. El temps estimat serà entre 2 i 3 mesos. 
   

Dates de les proves:

Els exàmens es realitzaran durant les setmanes de reavaluació corresponents a 4t curs, durant el mes de gener i febrer de 2021. 

Les següents dates i horaris són aproximats i estan pendents de confirmació. No es programaran dates i horaris alternatius.

 

Francès:  

 • Dilluns 25 de gener  (Escrit). Horari d’inici: A les 11:30 o 11:45 h. 
 • Dimarts 26 de gener (Oral). Horari d’inici: A les 9:00  h.

 

Anglès: 

 • Dijous 28 de gener (Escrit). Horari d’inici: A les 11:30 o 11:45 h.  
 • Dilluns 1 de febrer (Oral). Horari d’inici: A les 9:00 h.

 

Alemany: 

 • Dimecres 3 de febrer (Escrit). Horari d’inici: A les 11:30 o 11:45 h.
 • Dijous 4 de febrer (Oral). Horari d’inici: A les 9:00 h.

 

Ompliu aquest formulari d'inscripció per participar als exàmens.

En cas de dubte, us podeu posar en contacte amb les respectives coordinacions de les titulacions:

 

Notícies relacionades

Recuperem el Sector del Turisme

Let's regain the Tourism Sector! #regainthetourismsector

Eva Sabater, Directora de Travel Work

Travel Work presentarà les seves opcions internacionals de pràctiques

Eva Sabater, Directora de Travel Work, oferirà una xerrada informativa virtual on farà una actualització sobre les opcions de pràctiques internacionals en destins internacionals, i facilitarà informació sobre l'autorització de visats. La sessió es celebrarà el dimarts 9 de febrer, a les 13 hores, a través de la plataforma "Teams".

Totes les notícies