El director de l'ESAGED participa a la Taula d'Experts del Pla Estratègic Arxius 2030

Arxius 2030

El director d'ESAGED, Joan Pérez Ventayol, va assistir com a representant de les institucions formatives en arxivística i gestió de documents de Catalunya en la convocatòria de taules d’experts del 27 de maig del 2022 per tal d’interpretar les dades obtingudes, aprofundir la diagnosi i elaborar propostes per al pla estratègic Arxius 2030.  

23/06/2022

El passat 27 de maig es van convocar les taules d'experts del sector de l'arxivística a Catalunya per tal d'interpretar les dades obtingudes durant el procés participatiu del Pla Estratègic Arxius 2030, així com per perfilar noves propostes a tenir en compte pel Departament de Cultura de cara a elaborar la política d'arxius de la Generalitat durant els propers anys.  

Aquest pla estratègic és l'eina principal que es necessita per conèixer la realitat dels arxius a Catalunya, expressada a través del Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya, aprovat mitjançant l'Acord d'11 de Setembre de 2018 del Govern de la Generalitat. Aquest acord és el fruit del creixent interès de la societat catalana per la gestió de les dades i el seu correcte emmagatzematge i conservació. Així mateix, la realitat dels arxius a Catalunya no només s'emmarca en el conjunt dels 320 arxius que hi ha per tot el territori, sinó també en el conjunt, cada cop més gran, d'empreses que donen suport als arxius en tasques com la conservació, la gestió, el tractament i l’elaboració de productes arxivístics i culturals. 

La convocatòria de la taula d'experts va reunir a professionals de diversos àmbits de la gestió documental, com arxius administratius, universitaris o públics. A més, en representació de les institucions que formen a futurs arxivers hi va participar Joan Pérez Ventayol, Director de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la UAB, que va aportar la visió dels formadors en el procés de revisió i transformació del panorama arxivístic català. 

Podeu consultar el document marc, així com les actuacions fetes fins ara a la web del Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya. 

Web del Pla d'Arxius i Gestió Documental