Editorial: El mandat de la qualitat

editorial-1
Editorial mensual del Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació Albert Branchadell.

01/10/2019

Per a aquest degà és un goig escriure el primera editorial del butlletí de la Facultat de Traducció i d'Interpretació, un nou instrument de comunicació amb tota la comunitat del centre que, a part de donar compliment a una necessitat llargament sentida (i a una promesa electoral), ens alinearà amb les facultats del campus que tenen butlletins des de fa temps.

A les eleccions del passat mes de maig el degà va anunciar que la qualitat seria uns dels eixos del mandat 2019-2022 i ara voldria aprofitar aquest editorial per insistir-hi. Ara mateix estem en ple procés d'acreditació de dos màsters (MUTAV i MUTTT) i en els propers cursos no pararem. El curs 2019-2020 prepararem l'acreditació dels graus (GEAO i GTI) i el curs 2020-2021 serà el torn dels altres dos màsters de la Facultat (MUIC i MUTEI). Un cop acabada aquesta cascada d'acreditacions, previem que el 2022 estarem en condicions de sol·licitar l'acreditació institucional de la Facultat, que posarà fi al sistema d'acreditacions actual. Un requisit per a aquesta primera acreditació institucional serà la certificació de la implantació del SGIQ, sobre la qual ja ens hem posat a treballar.
Pot semblar molta feina, però amb l'ajut de tothom, membres de l'equip, professorat de les titulacions, alumnat i PAS ens en sortirem com sempre hem fet en el passat. Un exemple de dedicació a la Facultat i d'insubornable lleialtat institucional és la professora Marisa Presas, que ens fa molta il·lusió que sigui la protagonista de la primera entrevista del butlletí de la Facultat.
Dit això, i com correspon a les dates, avui toca acomiadar aquest històric editorial desitjant un bon inici de curs a tothom.

Comentari 1

La Facutat manté posicions de lideratge a l'enquesta AAD
Ja tenim els resultats de l'enquesta d'Avaluació de l'Activitat Docent del professorat de tots dos semestres del curs 2018-2019 i en podem fer una valoració positiva.
La participació va créixer tant al primer semestre (33,9 per cent ara i 31,3 fa un any) com al segon semestre (32,7 ara i 31,6 fa un any). Al primer semestre vam perdre la posició de líders que havíem assolit perquè dues facultats ens van passar al davant (Veterinària 37,6 i Biociències 39,9) però al segon semestre l'hem recuperada (Enginyeria ha quedat segona amb un 31,7).
Pel que fa a la valoració, ens mantenim en segona posició (3,25 al primer semestre i 3,14 al segon, sempre sobre 4), només per darrere de Medicina (3,28  i 3,16 respectivament). Totes les nostres titulacions han estat per sobre de la mitjana de la UAB, tant al primer (3,02) com al segon semestre (3,01).
Aquests resultats estan en la línia de l'enquesta d'avaluació de les assignatures/mòduls i contrasten amb els de l'enquesta de satisfacció de titulats, que no són tan satisfactoris, i sigui com sigui l'equip de deganat els analitzarà amb el deteniment necessari.

Comentari 2

La Facultat obté resultats modestos a l'enquesta de satisfacció de titulats
A mitjan juliol vam rebre els resultats de l'enquesta de satisfacció de titulats del curs 2017-2018 i la veritat és que els resultats no són especialment bons.
La participació va baixar força en el cas dels graus (el GEAO del 23,73 al 20 per cent i el GTI del 28,22 també al 20) i en el cas dels màsters el MUTAV va "pujar" del 4,26 al 5,66 (de 2 a 3 respostes) i va el MUTTT va baixar del 16,13 al 10. El MUTEI, que va tenir 0 respostes el curs 2016-2017, ha assolit en aquesta ocasió un 11,48 per cent de participació (7 respostes de 61 possibles, tampoc us penseu). En grau som la sisena facultat amb més participació del campus i en màster, la quarta, lleugerament per sobre de la mitja en tots dos casos. Amb un 16 per cent sumant grau i màster ens trobem a anys llum del 45 per cent de la facultat líder, que és Veterinària.
Pel que fa a la valoració, en grau tenim un 3,47 (sobre 5), som la cinquena facultat del campus i ens trobem exactament a la mitjana de la UAB. En màster, amb un 3,83 ens situem només tres dècimes per damunt de la mitjana (3,54).
Els resultats menys favorables, que sempre hem de llegir amb la prudència que aconsella la poca participació, els tenim a la pregunta de si la persona titulada "tornaria a triar la mateixa titulació".  Al GEAO diuen que sí el 76,92 (71,43 a l'edició anterior) però al GTI només contesta afirmativament el 56,67 (una caiguda de més de 10 punts respecte al 67,39 del curs 2016-2017). Aquest 56,67 situa el GTI entre les 7 titulacions de tot el campus que obtenen un resultat més baix en aquesta pregunta.
Aquests resultats contrasten amb els de l'enquesta d'Avaluació de l'Actitivtat Docent del professorat i de l'enquesta d'avaluació de les assignatures/mòduls, que són força més satisfactoris, i en qualsevol l'equip de deganat els analitzarà amb el deteniment necessari per treure'n totes les conseqüències possibles que ens ajudin a millorar la qualitat de les nostres titulacions.

Comentari 3

La Facultat torna a destacar en l'enquesta d'avaluació de les assignatures/mòduls
Ja tenim els resultats de l'enquesta d'avaluació de de les assignatures/mòduls de tots dos semestres del curs 2018-2019 i en podem fer una valoració positiva.
La participació va ser notable (24,58 per cent al primer semestre i 25,30 per cent al segon en el cas dels graus, una mica per sota i una mica per sobre prop de la mitjana de la UAB, i 51,77 i 37,32 als màsters, molt per sobre de la mitjana). Comparant amb el curs passat, la participació s'ha mantingut en els graus i ha crescut molt significativament en els màsters (28,10 i 19,70 el curs 2017-2018).
Pel que fa a la valoració, en tots dos semestres tant el GEAO (3,40 i 3,27) com el GTI (3,30 i 3,18) tenen valoracions per sobre de la mitjana de la UAB (3,11 i 3,08 respectivament). En els màsters tenim el mateix panorama: tant al primer semestre (3,36) com al segon (3,16) la valoració dels nostres màsters està per sobre de la mitjana de la UAB (3,20 i 2,97 respectivament). Destaca especialment la valoració del MUIC en el primer any de la seva implantació (3,83 al primer semestre i 3,58 al segon), la més alta de la Facultat i de les més altes de tot el campus.