Docència semipresencial durant el 1r semestre del curs 2020-2021 pels estudiants de Grau

Docència del 1r semestre del curs 2020-2021

A causa de la pandèmia de la COVID, l'Escola implementa una docència semipresencial per als estudiants dels Graus en Turisme, Turisme en Anglès i Direcció Hotelera que es pot veure modificada en funció de l'evolució de la situació sanitària. Coneix quines mesures s'aplicaran i com s'alternarà la docència presencial i online durant el primer semestre d'aquest nou curs acadèmic 2020-2021.

01/09/2020

L'Escola implementa una sèrie de mesures per donar inici la docència del curs acadèmic 2020-2021, que s'aplicaran durant el primer semestre, per garantir la seguretat i prevenció  de la comunitat universitària enfront la COVID-19.

El curs es desenvoluparà de la següent manera, en el seu primer semestre:

Inici de curs

Els estudiants de segon, tercer i quart curs dels Graus en Turisme, Turisme en Anglès i Direcció Hotelera començaran les classes el dilluns 14 de setembre. L’alumnat de primer curs començarà les classes el dia 28 de setembre.

 

Limitació d’espais

Per raons sanitàries relacionades amb la COVID-19, enguany la planificació d’ús de les aules s’ha de fer subjecte a una triple restricció: aforament de les aules, un mínim de distància interpersonal i ús de mascareta per part de tot l’alumnat.

 

Presencialitat a l’aula 

Està previst, si les limitacions d’aforament existents i condicions sanitàries ho permeten, que el seguiment de la docència de primer curs dels Graus en Turisme, Turisme en Anglès i Direcció Hotelera es faci amb el màxim de presencialitat a les aules, amb 3 dies per setmana presencials a la UAB i 2 dies online sincrònic. De no ser factible, s’ajustaria el seguiment de les classes en règim d’alternança com la resta de cursos.

Els estudiants de segon i tercer curs (de tots els graus) faran el seguiment de les classes en règim d’alternança, de la següent manera:

Les setmanes senars (essent la del 14 al 18 de setembre, la setmana 1 o la primera setmana senar), l’alumnat amb cognom que comenci per A-L realitzarà la docència a l’aula (la resta, amb cognom M-Z, farà docència en streaming –seguint la classe que serà emesa en directe, des de casa seva-, amb excepció de les assignatures d’idiomes que es realitzaran sempre presencialment, independentment del grup al que correspongui l’alumnat.

Les setmanes parells (essent la setmana del 21 al 25 de setembre la Setmana 2, o la primera setmana parell), els estudiants amb cognom que comenci per M-Z realitzarà la docència a l’aula (la resta, amb cognom iniciat per les lletres A-L, farà docència en streaming –seguint la classe que serà emesa en directe, des de casa seva), amb excepció de les assignatures d’idiomes que es realitzaran sempre presencialment, independentment del grup al que correspongui l’alumnat.

Els dies indicats de presencialitat (Aula de la UAB o streaming) i dies online els teniu disponibles en els horaris publicats a la web, així com la informació més ampliada sobre la planificació del curs.

En el cas de les assignatures de pràctiques residents (només pels estudiants de 2n curs del Grau de Direcció Hotelera), la coordinació de titulació del Grau comentarà en una sessió específica el sistema d’alternança que es portarà a terme en aquestes assignatures.

Els estudiants de quart curs de tots els Graus, donat que realitzen assignatures optatives (incloses les assignatures d’idiomes) que tenen només un dia de presencialitat a la setmana, per cada una d’elles, s’estableix que siguin realitzades totes en format presencial i de forma setmanal.

Per qualsevol pregunta o consulta, poseu-vos en contacte amb la Coordinació dels Estudis: