Curs 2021/2022: primera edició de la formació en Violència de Gènere a la FCPS

Primera edició formació en Violència de Gènere

Durant les tres hores de formació, es van aportar evidències científiques sobre recerques estatals i internacionals, així com les actuacions que s'estan implementant des de fa dècades en les millors universitats del món

23/06/2022

Dimarts 21 de juny de 2022 va tenir lloc a la FCPS la primera edició del curs de formació en VdG a la universitat, dirigit específicament al personal docent de la facultat. Més de 60 persones inscrites, majoritàriament PDI, algunes representants d'altres facultats, però també membres del PAS, hi van participar amb intervencions de gran rellevància. L’aula 7 estava gairebé plena i amb gran diversitat d'assistents: professorat júnior i sènior, permanent, associat, postdoctoral, de sociologia, ciència política i relacions internacionals. Totes i tots érem allà per parlar de com prevenir un problema existent a la universitat: la violència de gènere. Aquest interès demostra la necessitat que tenim de saber com actuar davant situacions d'assetjament sexual i de conèixer les actuacions basades en evidències científiques que tenen èxit per superar-les. 

Acadèmiques del més alt nivell científic com les catedràtiques de la UB Marta Soler i Rosa Valls, i el professor de la URV Oriol Ríos, van aportar evidències científiques sobre recerques estatals i internacionals, així com les actuacions que s'estan implementant des de fa dècades en les millors universitats del món. En aquesta primera taula sobre “ACTUACIONS D’ÈXIT INTERNACIONAL I LA SITUACIÓ A LES UNIVERSITATS CATALANES”, moderada per la professora de Teresa Sordé com a presidenta de la comissió d'igualtat, també hi va participar Mar Joanpere, professora de la URV, membre i participant a la fundació del moviment MeToo Universitat. El seu testimoni, clar i impactant, mostrava, d’una banda la rellevància de donar suport a les víctimes i a les víctimes de violència de gènere aïlladora en el context universitari; i d’altra banda la necessitat d’incloure la veu de les víctimes en qualsevol tipus de formació que es faci a la Universitat sobre aquest camp. 

Podem intervenir de moltes maneres per protegir a les víctimes: escoltant amb empatia i donant suport, informant als responsables i/o acompanyant, respectant sempre les decisions de qui pateix la violència. Aquesta actitud Upstander marca la diferència de les millors universitats científicament i humana. Compartir informacions, evidències, dubtes i solucions ens va donar eines per fer front a les situacions d’assetjament que ens puguem trobar o de les que en puguem tenir coneixement. Its on us, Talk to someone o recomanacions com no parlar sobre/de les víctimes, són tan clares com senzilles de complir. Ara bé, per a que ho puguem fer cal un compromís de la nostra institució que ens ampari quan ens atrevim a defensar-les.

Després d’un breu descans va arrencar la segona taula, centrada en el marc de la nostra universitat, i titulada “COM HA D’ACTUAR EL PROFESSORAT DAVANT UN CAS D’ASSETJAMENT SEXUAL”. Les intervencions de la secretària general i responsable d’igualtat de la UAB, Esther Zapater, i de la directora de l’Observatori per la Igualtat, Maria Prats, van aportar informació relativa al marc normatiu i institucional, i als circuits, mecanismes i recursos amb els quals s’ha anat dotant la UAB els darrers anys. A continuació van venir les intervencions de tres deganes d’àmbits diferents (ciències, psicologia, i ciències polítiques i sociologia) que ens trobem gestionant centres docents i assumint la responsabilitat del que hi passi dins. Gemma Garcia, Tatiana Rovira i jo mateixa, vam abordar el problema de la violència de gènere visibilitzant quines són les mancances en la política de la universitat i les principals barreres que ens trobem tant per prevenir com per ajudar a les víctimes a ser supervivents. Per exemple, una policy UAB podria establir que davant una relació consentida entre professor/alumne, calgui avisar per tal d’evitar la relació de poder que aquesta posició implica; o especificar que per garantir un acompanyament constant a les víctimes des de l’empatia, la credibilitat i el no qüestionament, es protegirà a qui protegeix emparant-se amb els conceptes de violència de gènere aïlladora i violència institucional que ja estan inclosos a la llei 17/2020.    

Tot i les dificultats i resistències, de manera individual o bé conjuntament, sempre podem actuar i fer alguna cosa per millorar els nostres procediments. La FCPS té ja un protocol de comunicació contra la violència de gènere que ens ajuda a saber què podem fer si tenim coneixement d’un cas d’assetjament sexual. Aquesta ha estat una passa endavant per avançar en el nostre objectiu de contribuir a fer que la nostra universitat sigui més segura i més lliure, per a que el nostre alumnat pugui exercir el seu dret a estudiar sense por ni coaccions. Aquesta és condició sine qua non per parlar de qualitat i excel·lència docent, i per mantenir-nos en els rànquings internacionals. 

Després de tres hores de reflexió conjunta ens podem felicitar per aquesta acció formativa, útil i necessària que no només dona eines al professorat per protegir i acompanyar les víctimes sinó que també ens situa com a potencials Upstanders, valents/es i excel·lents com a persones i com a acadèmics/ques. 

 

Olga Serradell 

Degana