Convocatòria dels premis de la xarxa US.cat als millors TFG i TFM en l'àmbit de la promoció de la salut

Xarxa US.cat

Amb la finalitat tant de promoure l’entorn i la vida saludables, com de conscienciar la comunitat pel que fa a aquesta temàtica, s'han convocat per primera vegada els Premis als millors treballs finals de grau i màster en l’àmbit de la promoció de la salut en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

03/06/2022

La Xarxa US.cat, en el marc del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya —en concret, la Secretaria General de Recerca i Universitats del Departament de Recerca i Universitats i la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut— i les universitats catalanes, ha desenvolupat les bases per atorgar, per primera vegada, els Premis als millors treballs finals de grau i màster en l’àmbit de la promoció de la salut en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), amb la finalitat tant de promoure l’entorn i la vida saludables, com de conscienciar la comunitat pel que fa a aquesta temàtica.

Així mateix, es pretén incorporar la perspectiva de la promoció de la salut en la docència i fomentar-ne l’interès en la recerca. L’objecte d’aquests premis és reconèixer l’excel·lència dels treballs finals de grau i màster de l’alumnat de les universitats catalanes en matèria de promoció de la salut, respecte dels ODS. Correspon a la Universitat de Barcelona, en tant que universitat que presideix actualment la Xarxa US.cat i segons el que la Xarxa ha acordat, de convocar la primera edició d’aquests premis.

S’atorguen un total de sis premis: tres premis per als tres millors treballs finals de grau i tres premis per als tres millors treballs finals de màster. Cada premi consisteix en un diploma del Departament de Recerca i Universitats i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com en la percepció de 1.000 euros, que aporten els departaments esmentats.

Pot participar i optar al premi l’alumnat que hagi defensat el TFG o TFM a qualsevol de les universitats catalanes durant els cursos 2020-2021 o 2021-2022, sempre que el treball hagi estat qualificat amb una nota d’excel·lent.

Més informació: Convocatòria dels Premis de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables als millors treballs finals de grau i màster en l'àmbit de la promoció de la salut en relació amb els ODS – 2022

 

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Salut i benestar