Comunicat en relació a la docència durant el mes de novembre (actualitzat a 30/10/20)

comunicat_octubre_20_FCPS

Nou comunicat enviat a tots els membres de la Facultat el dia 30 d'octubre de 2020

02/11/2020

Comunicat sobre la pròrroga de les mesures relatives a la docència, FCPS 30 d'octubre de 2020

El proppassat dimecres 28 d’octubre va tenir lloc una reunió de la Comissió de programació i ordenació acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya, i una altra dels rectors i rectores de les universitats catalanes amb la Secretaria d’Universitats i Recerca, on s’ha demanat passar a un nivell més alt de no presencialitat a les universitats. Les direccions dels centres de la UAB s’han reunit dijous amb l’equip de govern de la UAB, on s’ha tractat de com aplicar-ho.  

Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya ha emès aquest dijous 30 d’octubre la Resolució SLT2/2700/2020, que en el seu punt 13 estableix en relació a les activitats docents universitàries: “En l'àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció”. Un nou comunicat de l’equip de govern emès aquest matí ratifica aquest punt.

En consonància amb tots aquests elements, des del Deganat de la FCPS us volem anunciar que:

  1. La docència a les titulacions de grau continuarà sent no presencial durant un mes, fins el proper 27 de novembre.
  2. La docència als màsters prosseguirà en format virtual, a excepció de totes aquelles sessions que per la seva dinàmica i caràcter pràctic sigui imprescindible realitzar-les a l’aula.
  3. Segueix oberta la possibilitat de realitzar proves d’avaluació presencials inajornables que siguin especialment rellevants.  

Aquest prolongament de les mesures adoptades fa 15 dies forma part de la contribució de la Facultat al descens de la mobilitat en un context d’empitjorament de la situació sanitària.

La Resolució SLT2/2700/2020 relativa a la prorroga i modificació de les mesures en matèria de salut pública estableix també la limitació de l'entrada i la sortida de cada municipi des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns. La resolució estableix les excepcions a aquesta limitació, entre les que es troben el compliment d'obligacions laborals i professionals; l’assistència a centres universitaris; i la realització d'exàmens o proves oficials inajornables. Des del rectorat s’ha enviat informació relativa a l’obtenció dels documents acreditatius per a poder realitzar les activitats laborals, docents i de recerca al campus durant aquest període.

L’equip de deganat vol agrair la feina que feu tots i totes, alumnat, PDI i PAS, en condicions que no són fàcils, per garantir la continuïtat dels processos acadèmics i de gestió que donen sentit a la nostra institució.

Ens teniu a la vostra disposició per qualsevol assumpte que es plantegi durant aquests dies.

Equip de deganat

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies