Comunicat de la Facultat de Medicina

Comunicat

  

06/03/2020

COMUNICAT FACULTAT DE MEDICINA - UAB

Donades les circumstàncies actuals, relacionades amb els contagis pel coronavirus
covid-19 i amb la finalitat de facilitar l’activitat dels professionals sanitaris i preservar
l’estat de salut dels malalts ingressats als hospitals o en regim ambulatori (CAP), la
Facultat de Medicina (Universitat Autònoma de Barcelona), amb el consens de les
direccions hospitalàries, unitats de medicina preventiva i unitats de malalties infeccioses
de les respectives Unitats Docents Hospitalàries, ha decidit suspendre temporalment
totes les pràctiques clíniques hospitalàries fins a nou avís.

La Facultat de Medicina farà el corresponent seguiment de la situació epidemiològica
constituint un gabinet de crisi del que formaran part els coordinadors de cada Unitat
Docent Hospitalària per informar periòdicament, com a portaveus, de l’evolució i
incidències que es puguin produir als respectius centres hospitalaris.
S’anirà informant sobre les actuacions docents que es derivin d’aquesta decisió i
demanem disculpes pels inconvenients que pugui generar.

Deganat Facultat de Medicina
6 de març de 2020
Facultat de Medicina
Medicina, Infermeria, Fisioteràpia

Per tal d’aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir, és obvi que, també queden
cancel·lades les pràctiques clíniques en el Centres d’Atenció Primària.

Deganat Facultat de Medicina
6 de març de 2020

 

Notícies relacionades

Totes les notícies