Arriben les enquestes d'avaluació del segon semestre del curs 2021-2022!

enquestes

Les enquestes d’avaluació del segon semestre del curs 2021-2022, corresponents a l’actuació docent del professorat i a les assignatures i mòduls, ja estan en marxa. 

04/05/2022

Es poden respondre les enquestes d’avaluació del primer semestre del curs 2021-2022 del 04 de maig al 8 de juliol, ambdós inclosos, a través d’un formulari electrònic o via aplicació mòbil (telèfon mòbil o tauleta).  

L’enquesta sobre l’actuació docent del professorat la respon l'alumnat cada semestre. És l'eina que permet conèixer el grau de satisfacció dels i les estudiants sobre qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula i, al mateix temps, permet avaluar i millorar el desenvolupament de les titulacions.     

L’avaluació de les assignatures i mòduls de grau i màster universitaris és l'eina que permet conèixer el grau de satisfacció de l’alumnat sobre qüestions relacionades amb l'assignatura o mòdul de la titulació que està matriculat, i al mateix temps, permet avaluar i millorar el desenvolupament de les titulacions. L’opinió dels i les estudiants sobre el seu contingut és bàsica a l’hora de detectar els punts forts i els febles en el seu desenvolupament. La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d’aprenentatge dels usuaris.  

Les titulacions de la UAB s'avaluen constantment per a la seva millora, per aquest motiu, les enquestes d'avaluació són una eina bàsica per detectar els punts forts i els febles de l'oferta formativa, el contingut de les matèries i l'actuació del professorat. La UAB anima al seu alumnat i persones titulades a respondre-les, ja que la seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que responguin a les expectatives d'aprenentatge. 

La UAB garanteix la confidencialitat de les valoracions que l’alumnat atorga al seu professorat i de les assignatures i mòduls, ja que la identificació personal de l’alumnat (necessària per tal d’assegurar que cada alumne només respon els qüestionaris que li corresponen) i les valoracions que aquests fan no estan relacionades i no tenen possibilitat de connexió. 

Més informació: http://www.uab.cat/enquestes/