600 persones s'examinaran de les proves d'accés a la universitat al setembre

Estudiants

Els dies 3, 4 i 5 de setembre tindrà lloc la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat (PAU). Una mica més de 600 estudiants s'examinaran enguany a diverses aules de les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia. Els resultats de les proves es faran públics el proper 17 de setembre.

30/08/2019

Els dies 3, 4 i 5 de setembre, tindrà lloc la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat (PAU). Uns 600 estudiants s'examinaran a diverses aules de les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia.

Les PAU estan dividides en una fase general i una fase específica. A la general, els estudiants estan obligats a examinar-se de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera, història i una matèria de modalitat triada per l'alumne. A la fase específica, que és optativa, els alumnes poden triar fins a tres matèries de modalitat, diferents a la de la fase general. Aquesta fase específica permet obtenir la nota d'admissió per a les titulacions amb més demanda que oferta. Així doncs, la nota d’aquesta fase específica se suma a la nota de la fase general i s'obté una puntuació total sobre 14 punts.

El primer dia, el 3 de setembre, els alumnes comprovaran les seves dades a les 8,30 h i, mitja hora més tard, començaran les proves amb l'examen de llengua castellana i literatura. Continuaran, a les 11 h, amb l'examen de llengua catalana i literatura i, a partir de les 14 h hi haurà proves de matèries de la fase específica fins a les 17,30 h. Els dies 4 i 5 de setembre, les proves continuaran duent-se a terme entre les 9 i les 17,30 h. Concretament, el dia 5, tindran lloc les proves d'història i llengua estrangera.

Els resultats es podran consultar a partir del 17 de setembre.

La pàgina web de la Generalitat ofereix informació sobre tràmits, horaris, exemples d’exàmens, dates, etc.

D'altra banda, per tal de conèixer la situació de les facultats i quins són els mitjans de transport disponibles per arribar-hi podeu consultar la pàgina de mobilitat i transports de la UAB.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies