18 professors de la Facultat de Medicina es formen en simulació clínica mitjançant el Curs de "Fundamentos de la simulación en salud: Diseño y Debriefing"

Fundamentos de la simulación en salud: diseño y debriefing

  

15/09/2021

La Facultat de Medicina de la UAB, sempre interessada en el desenvolupament de qualsevol eina d'innovació docent, ha posat a disposició dels seus professors el curs: "Fundamentos de la simulación en salud: Diseño y Debriefing"

Aquest curs ha estat impartit per instructors experts en simulació clínica de l'Hospital Virtual Valdecilla, amb una amplíssima experiència en la simulació com a eina pedagògica .

El programa impartit  està desenvolupat per el propi Center for Medical Simulation  de l'Hospital Virtual i el Harvard-MIT División of Health Sciences and Technology, amb l'objectiu d’aprendre a crear entorns d'aprenentatge segurs, utilitzar tècniques de debriefing efectives i evitar aquelles que no ho són i preparar, crear  i dirigir escenaris d'alta fidelitat en simulació.

Aquest curs té com a principal objectiu preparar i formar als nostres professors per anar ampliant cada vegada mes l’oferta en simulació dins dels programes docents de la Facultat.

 

Nacho del Moral 

Vicent Fonollosa

Salvador Navarro

Simulació

Sim 2

Equip 1

Equip 2

Clausura