Identitat digital

La identitat digital (ID) és la identitat d'una persona a Internet. Inclou les nostres dades i tot el que es publica sobre nosaltres a l'entorn online (comentaris, fotos, likes, tuits, etc). Aquesta informació contribueix a la forma com els altres ens veuen a la xarxa.
 

Com crear una ID

En el món de la recerca una identitat digital es crea principalment a partir dels identificadors digitals i els perfils d'autor. 
 

1. Identificador digital

Els sistemes d’identificació d’autors permeten gestionar la identitat de cada autor evitant l’ambigüitat dels noms personals i oferint un codi permanent i únic.Trobareu informació a Identificadors.

També és important escollir un sol nom professional i signar sempre de la mateixa forma per facilitar una bona recuperació de la producció científica i una major visibilitat.  

2. Perfil d'autor

És un perfil acadèmic que mostra la informació rellevant d'un autor referida a la seva carrera professional i recerca: nom, filiació, informació de contacte, publicacions, línies de recerca, etc. Trobareu informació de les diferents xarxes socials on crear perfils d’autor a xarxes socials.

 

Per què

La reputació científica és essencial pels investigadors, contribueix al seu progrés i reconeixement. La qualitat de la producció científica i la mesura de l'impacte dels autors es fa amb indicadors que universitats i altres organismes utilitzen per avaluar i finançar la recerca. Un d'aquests indicadors és el nombre de citacions de les publicacions d'un investigador i n'hi ha d'atres de l'autor. Aquests índexs poden augmentar gràcies a una bona difusió.

La creació d'una identitat digital és un pas previ per obtenir una bona visibilitat del treball acadèmic realitzat per un investigador ja que la recollida de  totes les publicacions, projectes i resultats d'un autor i per tant de les seves mètriques, només es possible amb una correcta assignació de la seva recerca.

Una gestió activa de la identitat digital amb una bona difusió de la recerca pròpia fa augmentar el seu impacte facilitant la col·laboració amb altres investigadors i el desenvolupament de projectes col·laboratius factibles de subvencions.

 

Més informació