Xarxes socials

El Termcat defineix xarxa social com una plataforma que permet interaccionar, compartir i intercanviar informació, i també rep aquest nom la comunitat d'internautes que s'uneixen amb aquesta finalitat.

L'augment global de l'ús de les xarxes socials ha suposat un canvi en la manera tradicional de relacionar-se i comunicar-se, que també ha arribat a la ciència. Cada vegada més el personal investigador utilitza aquestes eines per compartir i obtenir informació, així com per connectar i establir sinergies amb altres investigadors. Els beneficis derivats de les xarxes socials són una major difusió i visibilitat, un increment de l'impacte de la producció científica i, per tant, una millora del perfil públic de l'investigador i de la seva reputació digital.

Existeix una gran varietat de xarxes socials, tant genèriques com específiques per a investigadors, cadascuna amb diferent enfocament, objectiu i finalitat. Però és important recordar que són iniciatives comercials privades i en cap cas es recomana fer-les servir com a repositori de documents, ja que no controlen els drets d'autor de les publicacions. Quan es penja un document a les xarxes socials:

  1. cal assegurar-se de no vulnerar drets de tercers i,
  2. recordeu que publicar en una xarxa social no és publicar en accés obert i, per tant, no s'està complint amb els requisits dels organismes finançadors de la recerca ni amb la legislació vigent, si el que es vol publicar són documents resultants de la recerca finançada per aquests organismes.

Si es volen fer servir les xarxes socials com a canals de difusió de la recerca és aconsellable remetre a la URL del document ubicat en un repositori (preferentment d'accés obert).
 

Xarxes socials genèriques

Les xarxes socials genèriques són plataformes universals molt conegudes i amb un alt grau de penetració. Les més habituals són:

Enllaç a Linkedin

 

 

LinkedIn: és la plataforma més estesa al món per fer networking a partir dels contactes professionals i perquè col·laborin diferents empreses i organitzacions. És una xarxa social vertical, és a dir, que té un eix temàtic agregador, en aquest cas de tipus professional, ja que pretén generar relacions professionals entre els usuaris.

 

   Enllaç a Facebook

 

Facebook: és una xarxa social horitzontal, o sigui, orientada a tot tipus d’usuari i sense temàtica definida. Permet crear grups, compartir informació, debatre, etc.

 

   Enllaç a Instagram               

Instagram: també de tipus horitzontal, permet l’entrada i la participació lliure amb l’objectiu de compartir fotografies i vídeos.

 

   Enllaç a Twitter

Twitter: plataforma on els usuaris envien textos breus que poden anar acompanyats d'imatges, vídeos o enllaços a d’altres pàgines. També es considera horitzontal, ja que permet la participació lliure. En el cas dels investigadors, s’acostuma a utilitzar per comunicar interessos, publicacions recents i esdeveniments on participen.

 

Xarxes socials acadèmiques

Les xarxes socials acadèmiques són espais específics per investigadors amb la finalitat de compartir la recerca i també recursos. Permeten la creació i gestió del propi perfil, així com fer mètriques de publicacions i citacions. Les principals són:

   Enllaç a Research Gate

ResearchGate: és una xarxa social consolidada entre la comunitat científica. Disposa d'un motor de recerca semàntica de publicacions en les bases de dades més reconegudes, conté una secció de preguntes amb respostes i ofereix la possibilitat de cercar ofertes de feina i de col·laboració.

   Enllaç a Academia.edu

 

 

Academia.edu: xarxa que permet als investigadors interactuar amb missatges a la mateixa plataforma, participar en fòrums, així com seleccionar àrees d'interès i activar alertes de novetats.

 

   Enllaç a Mendeley              

Mendeley: és un gestor de referències bibliogràfiques amb perfil social per a gestionar i compartir referències bibliogràfiques i documents científics, trobar articles i col·laborar en línea.

   Enllaç a Labroots

 

Labroots: xarxa social que ofereix diferents esdeveniments virtuals educatius (conferències, seminaris...), a més de webinars i notícies científiques d’interès.

 

   Enllaç a Google Scholar Citations Google Scholar Citations: motor de cerca de continguts i bibliografia acadèmica que també permet a l'autor crear el seu propi perfil, que apareixerà juntament amb els resultats de Google Scholar quan es faci una recerca pel seu nom.

 

Més informació