Identificadors

És important que escolliu el vostre nom professional i estandarditzeu la vostra signatura; això us garantirà una bona recuperació de la vostra producció científica i una major visibilitat.
Existeixen diferents sistemes d’identificació d’autors i institucions per intentar agrupar les possibles formes d’un mateix nom i evitar l’ambigüitat dels noms personals oferint un codi permanent. Alguns són vinculats a iniciatives comercials (Scopus i Web of Science tenen els seus propis identificadors; Google Scholar i Microsoft Academic també permeten crear fitxes d’autors per registrar filiació i producció). D’altres sistemes identificatius són vinculats a iniciatives independents: per exemple, IRALIS i ORCID. Tots aquests sistemes són gratuïts.

 

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
Organització sense ànim de lucre que ha desenvolupat un identificador únic per als autors de treballs científics. Presenta una sèrie de característiques destacables respecte a d'altres sistemes i això fa que s'estigui imposant en el sistema de recerca internacional. Podeu consultar un exemple. Més informació

ResearcherID

ResearcherID (Web of Science)
La base de dades Web of Science té com a sistema d'identificació d'autors el ResearcherID per assignar a cada autor un codi identificatiu únic. Es recullen dins la plataforma Publons. Ha de ser creat pel mateix autor. Podeu consultar un exemple.

AuthorID

Author Identifier (Scopus)
Sistema d'identificació de la base de dades Scopus. Agrupa les diferents formes d'un mateix nom i assigna un codi identificador a cada autor i institució. Aquest identificador és generat automàticament per la base de dades. Podeu consultar un exemple.

Google Scholar

My Citations (Google Scholar)
Cada autor pot crear i modificar el seu perfil investigador, incloent dades de Google Scholar o important-les d'altres fonts. Cada perfil té assignada una URL que serveix com a fitxa de presentació acadèmica i com a identificador. Podeu consultar un exemple.

Microsoft Academic

Microsoft Academic
Base de dades multidisciplinar que indexa diverses fonts acadèmiques i tipologies documentals. Crea automàticament perfils d'autors amb la informació obtinguda i els autors poden gestionar aquesta fitxa personal. Podeu consultar un exemple.

Iralis

IRALIS (International Registry of Authors-Links to Identify Scientists)
Sistema d'estandarització de signatures dels autors científics. Són els mateixos autors els encarregats de formar part del registre amb les possibles variants del seu nom. Se centra sobretot en autors hispans. Podeu buscar noms.