Unitat de Comunicació

La Unitat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona té entre les seves funcions principals fer difusió pública de la recerca de tots els àmbits de coneixement de la institució, amb l’objectiu de fer-la arribar de manera rigorosa i alhora comprensible a la societat.

A més d’elaborar notes de premsa adreçades als mitjans de comunicació, disposa de canals propis, com la pàgina web institucional i les de les facultats i l'Escola d'Enginyeria; els perfils en xarxes socials i l’UABDIVULGA, la revista de divulgació de la recerca de la Universitat, en què poden col·laborar tots els investigadors i les investigadores.

La Unitat de Comunicació informa i assessora el personal investigador sobre altres vies i possibilitats per difondre la seva recerca. Fomenta i facilita també la participació dels experts i les expertes de la Universitat als mitjans de comunicació. En aquest mateix sentit, elabora la guia d’experts i expertes, una guia oberta a la participació que aplega personal investigador que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. A més, l’equip de la Unitat de Comunicació treballa conjuntament amb la resta d’unitats de l’Àrea de Comunicació i de Promoció en altres accions de difusió de la recerca, com la creació d’espais web i d’audiovisuals.

 

Contacte

g.premsa@uab.cat
 

Més informació

Equip de premsa