Activitats

Dimarts, 26 Gener 2021

10:00

Eleccions sectors A, B i D Junta de Facultat

Actes institucionals, Divulgació - Votació electrònica