Activitats

Dimecres, 3 Febrer 2021

Dia · Setmana

16:00

Inici del Curs en Implantació de Sistemes de Gestió per als Documents segons la Norma ISO 30300/30301

Actes institucionals, Divulgació - Online

Dimecres, 10 Febrer, 2021

17:00

Conferència "Des de la teoria i la pràctica tradicionals cap a l'Arxívística Computacional: Nous conceptes i enormes possibilitats per l'avenç de la nostra disciplina".

Divulgació, Màsters i postgraus - Plataforma Teams

Dimarts, 16 Febrer, 2021

16:00

Inici del Curs en Protecció de Dades i Transparència. Els Límits dels Dos Drets

Màsters i postgraus, Orientació universitària - Online

Dijous, 25 Febrer, 2021

17:00

Fira Virtual UAB | Sessió informativa en línia del Màster Oficial en Arxivística i Gestió de Documents

Màsters i postgraus, Orientació universitària - Plataforma Teams

17:30

Webinar: "Transparència i protecció de dades. Com harmonitzar ambdós drets?"

Conferències i congressos, Màsters i postgraus, Orientació universitària - Plataforma WebEx

Dijous, 15 Abril, 2021

17:00

Sessió informativa online del Màster Oficial en Arxivística i Gestió de Documents

Màsters i postgraus, Orientació universitària - Plataforma Zoom