Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Recerca

En tant que unitats bàsiques de recerca, els departaments universitaris són els organismes encarregats de promoure i donar suport a les activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixement del seu personal acadèmic. El Departament de Traducció i d’Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental actualment està constituït per dues àrees de coneixement: d'una banda, els Estudis de Traducció i d’Interpretació i, de l'altra, els Estudis de l'Àsia Oriental. Al seu torn, ambdues s'articulen en diferents línies de recerca. La recerca es duu a terme majoritàriament sota l'aixopluc dels grups de recerca.

La memòria de recerca té com a objectiu principal visibilitzar totes les activitats de recerca i transferència dutes a terme pel PDI del Departament i posa de manifest els grans canvis experimentats en aquest àmbit en els darrers anys.