Vés al contingut principal

Composició Comissió executiva

Comissió executiva del Departament de Traducció i d'Estudis de l'Àsia Oriental
(data de constitució: Consell de departament del 19 de enero de 2021 - mandat 2021-2024)

 

Director: Joaquín Beltrán Antolín

Secretària: Gema Rubio Carbonero

Gestora Departamental: Antònia Doroteo Muñoz

Coordinación professorat d l'àmbit de matèries instrumentals i teòriques: Hesham Abu-Sharar

Coordinación professorat de l'àmbit de primeres llengües estrangeres i traducció Joaquim Sala Sanahuja

Coordinación professorat de l'àmbit de segones llengües estrangeres i traducció: Makiko Fukuda

Coordinadora de Doctorat: Inna Kozlova

Representants del personal acadèmic permanent:
Amparo Hurtado Albir
Pilar Sánchez-Gijón
Blai Guarné Cabello
Marta Arumí Ribas
Sara Rovira Esteva
Minkang Zhou

Representants del personal académic temporal a temps complet:
Artur Lozano Méndez

Representant del personal académic temporal a temps parcial:
Estel·la Oncins

Representant del personal investigador en formació:
 

Representant dels estudiants:
Lourdes Gay Punzano