Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Composició Comissió executiva

Comissió executiva del Departament de Traducció i d'Estudis de l'Àsia Oriental
(data de constitució: Consell de departament del 19 de enero de 2021 - mandat 2021-2024)
 

Director:
Joaquín Beltrán Antolín

Secretària:
Gema Rubio Carbonero

Gestora Departamental:
Antònia Doroteo Muñoz

Coordinación professorat d l'àmbit de matèries instrumentals i teòriques:
Hesham Abu-Sharar

Coordinación professorat de l'àmbit de primeres llengües estrangeres i traducció:
Inna Kozlova

Coordinación professorat de l'àmbit de segones llengües estrangeres i traducció:
Makiko Fukuda

Coordinadora de Doctorat:
Artur Lozano Méndez

Representants del personal acadèmic permanent:
Amparo Hurtado Albir
Pilar Sánchez-Gijón
Blai Guarné Cabello
Marta Arumí Ribas
Sara Rovira Esteva
Minkang Zhou

Representants del personal académic temporal a temps complet:
Gonzalo Iturregui Gallardo

Representant del personal académic temporal a temps parcial:

Representant del personal investigador en formació:

Representant dels estudiants:
Lourdes Gay Punzano