Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Protocol per a investigadors visitants al DTIEAO

Protocol per a investigadors visitants al Departament de Traducció i Interpretació (13-2-2014)

1. Tant si el sol·licitant vol fer una estada predoctoral com postdoctoral algun grup o persona del Departament li han de fer de contacte i acollir-lo durant la seva estada a la UAB. Si es tracta d'una estada predoctoral, el/la coordinador/a de doctorat pot facilitar-li el primer contacte amb aquests grups o persones; si és postdoctoral, pot fer-ho el/la director/a del Departament.

2. Un cop establert el contacte, la persona que es farà responsable de l’investigador visitant durant la seva estada de recerca a la UAB ha de fer arribar a la direcció del Departament una justificació per escrit de l'interès del grup que lidera per acollir aquesta persona.

3. La direcció del Departament farà una carta d'invitació per autoritzar l'estada d'aquest investigador predoctoral o postdoctoral.

4. Amb aquesta carta, una fotocòpia del passaport o DNI, una fotocòpia de l'assegurança mèdica vigent i el full d'alta, la persona convidada ha d'anar a l'International Welcome Point (IWP) per registrar-se i poder tenir accés als serveis del campus que s’ofereixen en aquests casos. Adreça de c/e de contacte: internacional.pr@uab.cat. Per aconseguir el full d'alta, envieu a d.traduccio@uab.cat les dades següents: nom complet del professor o estudiant visitant, passaport/DNI/NIE, sexe, data de naixement, data d'inici i fi d'estada, nacionalitat, adreça durant el curs a Catalunya, telèfon a Catalunya, adreça electrònica, entitat d'on prové i programa d'intercanvi al qual pertany (si escau), despatx on treballarà al departament (si escau) i període de cobertura de l'assegurança mèdica.

5. Cal recordar als investigadors visitants que han de venir amb una assegurança mèdica i que totes les despeses del viatge i l’estada corrent al seu càrrec.

6. És recomanable també formalitzar acords interns segons els models disponibles al web.

 

Model acord generic postdoc:   català   .:.   espanyol   .:.   anglès

Model acord generic predoc:   català   .:.   espanyol   .:.   anglès

Model carta invitació:   català   .:.   espanyol   .:.   anglès

Model d'alta:   

  • PIF-FENIX: català       
  • PAS_ CONVIDAT: català       
  • ALUMNE VINCULAT GRAU: català      
  • ALUMNE VINCULAT POSTGRAU: català      
  • INVESTIGADOR CONVIDAT: català