Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria (SCAC)

Protecció de Dades i Qualitat

Protecció de dades

D'acord amb el que preveu l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), us informen que les vostres dades personals seran tractades amb les finalitats descrites al següent formulari:

Finalitats i consentiment tractament dades personals

Quan hagis omplert el formulari, prem el botó "envia". S'obrirà una pàgina que et permet descarregar un pdf que has de signar, amb certificat electrònic, i enviar al correu "scac.usuaris@uab.cat". 

Qualitat

La Direcció de l’SCAC, en coherència amb la política establerta per als SCT, manifesta el seu lideratge i el seu compromís amb la professionalitat i qualitat dels serveis que ofereixen. Es troba dotat de personal altament qualificat, en permanent formació, que ofereix assessorament i suport tècnic a mida, a disposició dels diferents investigadors. Per altre banda, la Direcció manifesta tanmateix el compromís amb el desenvolupament i la implementació del sistema de gestió de la qualitat basat en la ISO 9001:2015 i el Codi de Bones Pràctiques a la Recerca (BPR). Els seus objectius es troben totalment alineats amb els objectius dels SCT. 

 L’SCAC presta serveis de caràcter instrumental per al desenvolupament de projectes de recerca, innovació i de transferència de coneixement transmetent el seu Know How i oferint les seves instal·lacions.