Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria (SCAC)

Cultius Cel·lulars

L’ús del cultiu cel·lular com a model in vitro és una plataforma tecnològica fonamental en la recerca bàsica en biomedicina. Aquesta tecnologia ha esdevingut una eina imprescindible per la identificació dels mecanismes moleculars i cel·lulars de diversos processos biològics. 

La Unitat de Cultius Cel·lulars té la infraestructura adequada per desenvolupar el cultiu de cèl·lules eucariotes. La instal·lació consta de tres laboratoris d'experimentació, tots ells de nivell 2 de seguretat biològica (cultiu de línies cel·lulars lliures de micoplasmes, cultius primaris/quarantena i cultius de línies cel·lulars i vectors virals) i d'un de criopreservació. L’equipament dels nostres laboratoris està sotmès a requeriments molt estrictes per assegurar el correcte funcionament. 

El personal de la unitat dona suport científic-tècnic per dissenyar experiments i optimitzar i desenvolupar noves aplicacions utilitzant el cultiu de cèl·lules eucariotes. També ofereix entrenament als investigadors que vulguin utilitzar l’equipament de la unitat en règim d’autoservei. 

Serveis 

 • Establiment de cultius primaris de diferents teixits 
 • Manteniment i criopreservació de línies cel·lulars establertes 
 • Assaigs amb cultius primaris i amb línies cel·lulars 
 • Detecció i eliminació de micoplasmes dels cultius 
 • Transfecció cel·lular 
 • Immortalització de línies cel·lulars 
 • Estudis de proliferació cel·lular i citotoxicitat 
 • Emmagatzematge de mostres en nitrogen líquid 
 • Assessorament en el disseny d'assaigs 
 • Formació personalitzada 
 • Laboratori de seguretat biològica 2 per l’ús de vectors virals i cultius cel·lulars