Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria (SCAC)

Contacte i horari

Informació general: scac@uab.cat

Consultes usuaris: scac.usuaris@uab.cat

Administració: administracio.sct@uab.cat