Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Dret Privat

Publicació d'un nou volum de 'Derechos Reales de Cataluña'

21 nov. 2021
Compartir per Whatsapp Compartir per e-mail

Publicació d'un nou volum de 'Derechos Reales de Cataluña'. Coordinat per Mª del Carmen Gete-Alonso i Calera i Judith Solé Resina.

Derechos Reales de Cataluña

En aquesta obra, els seus autors i autors expliquen ordenadament i sistemàticament el règim de la propietat i dels drets reals vigent a Catalunya. Aquest grup de persones abasta una bona part d'especialistes en dret civil de les Universitats catalanes: l'Autònoma de Barcelona (a la qual pertanyen les coordinadores), la de Barcelona, ¿¿la de Lleida i la de Girona entre les públiques, i les privades Ramón Llull (Esade) i Universitat Internacional de Catalunya, del qual forma part, a més, un Registrador de la Propietat. Aquest és el primer Manual de drets reals al panorama editorial espanyol redactat de manera inclusiva, sense incórrer en l'ús de formes gramaticals, termes o girs que entorpeixin la lectura o facin fosc el missatge, que visibilitza la dona i també té en compte totes les persones.

L'explicació es recolza normativament en les lleis civils i de dret privat que constitueixen el cabal del dret de la matèria: Codis i lleis especials catalanes i lleis generals de l'àmbit estatal. Amb elles, les lleis especials ja catalanes, ja estatals que afecten determinats temes, com passa, per exemple en relació amb la propietat immobiliària o la intel·lectual. Es divideix en quatre parts: part general; el dret de propietat; els drets reals limitats i les regles generals del Registre de la Propietat i del Registre de Béns Mobles.

Per facilitar l'aprenentatge de la matèria que s'estudia inclou test d'autoavaluació en línia.

Dins de