Vés al contingut principal

Dret Procesal

La Unitat de Dret Processal de la UAB està integrada per un conjunt de professors que s'encarreguen de la impartició de la docència d'aquesta branca del dret als Graus de Dret, d'Ade+Dret, de Relacions Laborals i de Criminologia. A més a més, la Unitat també té assignada docència en el Màster de l'Advocacia, en el Màster de Dret Empresarial i en el Màster de Dret de Família.

Així mateix, la Unitat es dedica a l'estudi dels conceptes bàsics del Dret Processal, fent especial atenció a les línies de recerca sobre l'execució civil i penal, el procés concursal, les mesures cautelars, les garanties processals, la protecció processal del consumidor i el tractament processal de la víctima.

La trajectòria investigadora dels professors de la Unitat els ha permès, tant formar part del Grup de Recerca Consolidat "Recerca en Dret Processal" (referència 2017 SGR 592), com de participar en diferents Projectes d'Investigació subvencionats, l'últim dels quals, amb el títol "Soluciones procesales al Sobreendeudamiento del ciudadano", ja estat dirigit pel Dr. Manuel cachón Cadenas (DER 2013-44137-P).