Vés al contingut principal

Dret Mercantil

Els professors integrants de la Unitat de Dret mercantil assumeixen la docència a les següents titulacions oficials de la Universitat Autònoma de Barcelona:

 • Grau en Dret
 • Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Dret
 • Grau de Relacions Laborals
 • Grau en Administració i Direcció d’Empreses
 • Grau en Econòmiques
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Diplomatura en Empresarials
 • Grau d’Empresa i tecnologia
 • Grau de Comptabilitat i finances
 • Màster oficial en Gestió Aeronàutica
 • Màster oficial en Dret empresarial

Així mateix, el Màster oficial en Dret empresarial és coordinat per la Dra. María Isabel Martínez Jiménez, Catedràtica de Dret mercantil, amb la docència compartida dels Departaments de Dret privat, de Ciència Política i de Dret Públic, Dret públic i de ciències històrico-jurídiques i d’Economia de l’empresa.

Les línees de recerca de la Unitat de Dret mercantil són l‘Estatut jurídic de l'empresari, les societats mercantils, el Dret de la competència, el Dret de la propietat industrial, els Contractes mercantils, Dret marítim, Títols valors i Dret concursal.

Actualment, és vigent el Grup d’Estudis de Seguretat Marítima Internacional (GESMI), de la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador principal: María Isabel Martínez Jiménez. Altres investigadors: Francisco Mercadal Vidal, Eliseo Sierra Noguero, Isidro Galobart Regás i Pedro Elizalde.