UAB

Mínor en Evolució i Paleontologia Humana

Accés

Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis del grau que s'estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud. És imprescindible que l'alumne dugui a terme una entrevista amb el coordinador abans de matricular-se, per tal d'establir la selecció més adient d'assignatures segons el seu perfil, les seves expectatives i les seves prioritats.

L'accés al mínor és obert a estudiants de qualsevol grau de la UAB. S'ha definit una oferta global suficientment àmplia que permeti acollir estudiants procedents d'estudis dels graus d'humanitats, ciències i biociències afins a l'àmbit del mínor i dels quals procedeixen les assignatures programades. Els estudiants que accedeixin al mínor no podran incloure-hi aquelles assignatures que són de formació bàsica o obligatòria als graus en què estiguin matriculats.

Criteris de selecció

En el cas que la demanda superi l'oferta de places, la comissió del mínor decidirà en funció de la trajectòria curricular.

Procés i calendari

Del 4 de juny al 13 de juliol de 2018 Preinscripció a la Gestió acadèmica de la Facultat de Biociències
Del 16 al 20 de juliol Entrevista, a concretar amb la coordinadora
Del 23 al 31 de juliol Lliurament del Formulari de Matrícula, signat per la coordinadora, a la Gestió acadèmica de la Facultat de Biociències
Del 4 al 10 de setembre de 2018 Resolució
12 de setembre de 2018 Inici de classes

El formulari de sol·licitud s'haurà de demanar a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències, on es donarà el corresponent document depenent de la titulació de procedència.

Matrícula

A la gestió acadèmica del centre on l'estudiant estigui cursant els estudis de grau.

Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor posteriorment a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificar la matrícula.

Facultat de Biociències
http://www.uab.cat/biociencies/
Cada any s'ofereixen 20 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica
Assumpció Malgosa Morera
Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.