Serveis clínics

Nutrició

L’objectiu del Servei de Nutrició i Dietètica (SND) és millorar la qualitat de vida dels animals, prevenir malalties i col·laborar en el seu tractament mitjançant el disseny o l’adequació de la dieta.

El Servei ofereix suport nutricional a pacients interns i també externs en visites, només en hores de consulta concertades.

Comprèn els següents camps:

  • Clínica de la Obesitat: instauració i seguiment de plans individualitzats de restricció calòrica;
  • formulació de racions personalitzades que satisfacin les necessitats específiques de la mascota i puguin ser preparades fàcilment pels propietaris. Avaluació de la ració administrada pel propietari per a assegurar el seu equilibri energètic i nutritiu;
  • assessorament sobre suplements nutritius;
  • recomanació d’aliments i dietes clíniques comercials;
  • disseny de dietes per a pacients ingressats i amb necessitats especials degut a la seva malaltia.
Veterinaris: referir un cas
  • Per referir un pacient: sol·liciti una cita al 93 586 83 83 (exclusiu per a veterinaris). Consulti l’apartat Com referir un cas, on podrà emplenar el formulari de referència.
  • Fer una consulta breu sobre el maneig dietètic d’algun cas: contacti’ns per telèfon o correu electrònic a nutricio.hcv@uab.cat
  • Fer servir el nostre servei de consulta via email: contacti amb nosaltres i li donarem les indicacions pertinents: nutricio.hcv@uab.cat.
Clients: demanar cita

Contacti amb el 93 581 18 94 per concertar el dia i l’hora que més li convinguin.