Vés al contingut principal

Només el 8% de les plantes d'ús medicinal estan amenaçades

07 set. 2023
Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

Un estudi en què participa l'ICTA-UAB ha identificat 1.376 espècies de plantes silvestres amb usos medicinals, el que suposa el 22% de totes les plantes d'Espanya. La investigació va avaluar-ne la importància cultural, la disponibilitat en termes d'abundància i distribució geogràfica, així com el seu estat de conservació i protecció legal d'acord amb les lleis europees, espanyoles i autonòmiques.

PLANTES MEDICINAS AMENAÇADES ICTA-UAB
Les plantes medicinals silvestres a Espanya es concentra en espècies abundants, àmpliament distribuïdes i, per tant, fàcilment accessibles per a la població/ Laura Aceituno Mata

L'augment de la demanda global de plantes medicinals ha generat preocupació sobre la recol·lecció abusiva i la possible pèrdua d'espècies vegetals. Tot i això, la viabilitat de la seva recol·lecció a gran escala per a l'autoconsum ha estat poc estudiada. En aquest estudi, realitzat per un equip d'investigadors entre els quals hi ha Victoria Reyes-García de l'ICTA-UAB i liderat per la Universitat Autònoma de Madrid, es van analitzar les plantes silvestres medicinals d'ús tradicional a Espanya.

Els resultats van revelar que l'ús tradicional de les plantes medicinals silvestres a Espanya es concentra en espècies abundants, àmpliament distribuïdes i, per tant, fàcilment accessibles a la població. Només el 8% de les plantes emprades estan amenaçades i només un nombre reduït compta amb protecció legal específica que en restringeixi la recol·lecció.

A més, es va trobar que les plantes de més importància cultural estan especialment disponibles i cap d'elles està protegida legalment. Els resultats també indiquen que moltes pràctiques tradicionals de maneig d'aquestes espècies n'han afavorit l'ús sostenible i la supervivència a llarg termini.

No obstant això, es van identificar també algunes espècies medicinals silvestres amenaçades, la recol·lecció de les quals està prohibida o regulada, com la camamilla de Sierra Nevada (Artemisia granatensis) i l'àrnica (Arnica montana).

Aquestes espècies s'han recol·lectat per a autoconsum, però també per a la venda, cosa que implica una pressió més intensiva. Els investigadors adverteixen que calen estudis en profunditat per poder conèixer l'impacte actual de la recol·lecció en aquestes espècies, i així comprendre millor si és possible unir l'ús tradicional amb la seva conservació.

 

Referència bibliogràfica:

Mateu-Martí, J., Benítez, G., Gras, A., Molina, M., Reis-García, V., Tardío, J., Verd, A., Pardo-de-Santayana, M. Cultural importance, availability, and conservation estatus de Spanish wild medicinal plants. Implications for Sustainability, People and Nature  doi: 10.1002/pan3.10511

Dins de