Vés al contingut principal

La UAB convoca ajuts per a la mobilitat del personal docent i l'atracció de talent internacional

28 jul. 2021
Compartir per Whatsapp Compartir per e-mail

Amb l'objectiu de potenciar la internacionalització de joves doctors, fomentar la mobilitat del professorat i atreure talent internacional, la UAB convoca tres tipus d'ajuts mitjançant els 17,5 milions d'euros concedits pel Ministeri d'Universitats dins de la convocatòria per a la requalificació del sistema universitari espanyol 2021-2023. Es poden presentar candidatures fins al 30 de setembre.

edifici icta-uab

Es poden presentar candidatures als ajuts Margarita Salas i María Zambrano fins al 30 de setembre.

El Ministeri d'Universitats ha concedit a la UAB una subvenció de 17'5 milions d'euros dins de la convocatòria d'ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol. Els ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors i els ajuts per a la requalificació de professorat universitari funcionari o contractat permetran la realització d'estades en altres universitats espanyoles i estrangeres. I els ajuts María Zambrano facilitaran l'atracció de talent internacional a la UAB. El termini per presentar sol·licituds romandrà obert fins al 30 de setembre.

Per accedir a aquests ajuts, és necessari tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea, de Suïssa o dels estats membres de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. Poden optar-hi també els estrangers no comunitaris amb una autorització administrativa o visat que permeti treballar a Espanya. Es reservarà un 2% del finançament concedit a ajuts per a persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. Les tres modalitats d'ajuts inclouen una retribució mensual i una dotació per a les despeses de trasllat.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del web de la UAB, on estaran publicats els diferents formularis i instruccions per optar a aquests ajuts. Les diferents comissions d'avaluació valoraran el currículum del candidat, el seu historial científico-tècnic i la memòria justificativa presentada.

Tres modalitats d'ajuts

Els ajuts Margarita Salas estan destinats a la formació de joves doctors mitjançant estades de dos anys a universitats i organismes públics de recerca d'Espanya, o bé estades i de tres anys a universitats i centres de recerca estrangers. S'adrecen principalment a persones que hagin realitzat la seva formació predoctoral i obtingut el títol de doctor a la UAB. Entre altres requisits, ha d'haver transcorregut un màxim de dos anys entre l'obtenció del títol de doctor i el termini per presentar la sol·licitud. Els ajuts seran de 3.500 euros bruts mensuals per a les estades a l'estranger i de 2.800 euros bruts per a les estades a institucions espanyoles.

Els ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat sufragaran estades de formació a universitats i centres de recerca espanyols o estrangers de persones vinculades a la UAB com a professorat titular, agregat o lector. En el cas dels titulars o agregats, no hauran d'haver superat els deu anys de servei com a tals. La durada de l'estada serà d'un any i l'import de cada ajut individual inclourà la quantia corresponent al sou actual de la persona seleccionada més una prima addicional del 20% del sou brut.

I els ajuts María Zambrano estan dedicats a la incorporació a la UAB de personal amb trajectòria postdoctoral acumulada en universitats i centres de recerca estrangers. Entre altres requisitis, es demana una trajectòria postdoctoral acumulada no inferior a 24 mesos a universitats o centres de recerca diferents a la institució on es va defensar la tesi doctoral, i estar desenvolupant projectes de recerca i/o estar impartint docència en universitats, centres i organismes fora d'Espanya. Els ajuts s'articularan mitjançant contractes postdoctorals de dos anys de durada i una dutació mensual bruta de 4.000 euros.

 

Més informació: Convocatòries de concursos de professorat temporal
Convocatòria de requalificació UAB

Dins de