Vés al contingut principal

Dos nous projectes MSCA-Postdoctoral Fellowship: Pachamama i Nearcoast

28 abr. 2022
Compartir per Whatsapp Compartir per e-mail

L'ICTA-UAB ha rebut dos projectes MSCA-Postdoctoral Fellowships (PF) a la convocatòria MSCA-PF-2021 del programa Horizon Europe de la Comissió Europea.

MSCA-Postdoctoral Fellowships ICTA_UAB

Aquests projectes tenen una durada de dos a tres anys i es concedeixen a investigadors experimentats perquè puguin desenvolupar el seu projecte de recerca i millorar la seva formació. Els projectes concedits són:

PACHAMAMA

(Anàlisi paleodietari de les primeres ciutats andines: avaluació d'alta resolució als macronutrients mitjançant un enfocament multiproxy)

L’IP és el Dr. André Colonese del grup Tradition de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) i del Departament de Prehistòria i el beneficiari el Dr. Luis Pezo Lanfranco. El projecte es desenvoluparà a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), i té una durada de dos anys.

Les circumstàncies socioecològiques que van apuntalar el sorgiment dels primers centres urbans a les Amèriques són alguns dels aspectes més intrigants i poc clars de l'arqueologia del Nou Món. En particular, el sorgiment de les ciutats andines fa 5.000 anys ha estat objecte de debats polèmics. D'una banda, els Fonaments Marítims de la Civilització Andina han posat en dubte la suposició convencional que l'agricultura va ser una condició prèvia per al desenvolupament de les primeres ciutats, i de l'altra, recents investigacions arqueològiques han revifat aquests debats en demostrar que el maneig de les plantes i l'agricultura es van desenvolupar a la regió abans del sorgiment de societats complexes i centres urbans. Hi continua havent incertesa quant a la contribució proporcional de les plantes, els peixos i els animals terrestres a la dieta individual, ia les seves possibles funcions en el manteniment de les primeres poblacions urbanes sedentàries i estratificades dedicades a l'arquitectura monumental.

PACHAMAMA emprarà un conjunt de tècniques moleculars per desentranyar la relació entre la dieta i els processos de complexitat social entre els primers grups urbans de la costa del Perú. Utilitzant un enfocament multiproxy que integra isòtops estables del col·lagen ossi (aminoàcids individuals i en massa), models de barreja bayesians i anàlisis paleoproteòmiques del càlcul dental, el becari abordarà el paper dels recursos marins i els sistemes de producció de plantes a les poblacions del període Formatiu (3000 - 1 a.C.) a la costa nord-central dels Andes centrals, una regió coneguda com "el gresol de la civilització andina". Aquest nou enfocament integrador farà avançar l'estat de l'art sobre la complexitat social i el desenvolupament urbà a les regions hiperàrides del món antic.


NEARCOAST

L'investigador principal (IP) és el Dr. André Colonese del grup Tradition de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) i del Departament de Prehistòria, i el beneficiari el Dr. Asier García Escárzaga. El projecte es desenvoluparà al Departament de Prehistòria i té una durada de dos anys.

NEARCOAST avançarà en la nostra comprensió de l'ecologia del comportament i la recerca d'aliments dels neandertals i del paper dels entorns costaners en la capacitat d'adaptació i la resistència dels neandertals durant el Paleolític Mitjà. El projecte aplicarà un conjunt de tècniques bioarqueològiques i moleculars sobre restes faunístiques recuperades en jaciments costaners neandertals clau (Figueira Brava, Complex del Fum, Els Avions i Üçağızlı II) situats entre la Mediterrània oriental i l'Europa atlàntica. NEARCOAST posarà a prova les hipòtesis que i) la inversió en l'obtenció de mariscs va respondre a un gradient longitudinal a la rendibilitat intermareal; ii) els recursos intermareals van ser majoritàriament assegurats els mesos més freds de l'any, en resposta a la mobilitat altitudinal controlada estacionalment dels grans ungulats, tal com s'ha proposat per als grups del Paleolític Superior i del Mesolític en aquesta regió.

Asier García-Escárzaga és un arqueòleg que integra la malacologia, els oligoelements i l'anàlisi isotòpic estable de petxines per estudiar l'adaptació costanera del Mesolític. Amb NEARCOAST ampliarà la seva cartera de recerca al Paleolític Mitjà i rebrà formació en zooarqueologia de vertebrats, paleoproteòmica i sobre els darrers avenços en elements traça.

El projecte elevarà el nostre coneixement científic i públic sobre l'adaptació costanera dels neandertals. Ampliarà les habilitats transferibles i específiques del becari en bioarqueologia, alhora que el situarà en una posició única per a una carrera independent. NEARCOAST tindrà un impacte al camp de l'Arqueologia del Paleolític Mitjà, i en fer-ho augmentarà la visibilitat del becari i de les institucions involucrades.

Dins de