• UABDivulga

Nanociència per millorar els biosensors

El progrés de la nanociència i de la nanotecnologia està fent possible generar nous materials basats en estructures de carboni amb propietats úniques i amb nombroses aplicacions tecnològiques. Entre aquestes aplicacions es troba la millora dels biosensors,...

Representació esquemàtica (no a escala) de les possibles interaccions de les molècules de NADH

Compostos de bor fluorescents per a medicina

Els carborans (compostos formats per àtoms de carboni i de bor) presenten un ventall ampli d'aplicacions. Pel que fa a la medicina, han mostrat gran interès en la teràpia contra el càncer, denominada teràpia de captura de neutrons per bor (BNCT). En aquest...

Bor

Llengües electròniques per a ús clínic

Les llengües electròniques són sistemes d'anàlisi química als quals una sèrie de sensors obtenen informació sobre una mostra que després és processada per una xarxa neuronal artificial, tot imitant el funcionament del sentit del gust. Científics de la UAB han desenvolupat una llengua...

Una llengua electrònica

Lligands que contenen fluor

Els complexos metàl·lics són estructures moleculars a les quals un metall està envoltat per altres àtoms o molècules amb càrrega elèctrica negativa. Aquests àtoms o molècules que envolten el metall s'anomenen lligands. Investigadors de la UAB estan estudiant...

Figura 1