Antropologia
Botànica
Ecologia
Fisiologia Vegetal
 Zoologia 

Patologia de peixos d'interès comercial

S'estudien les patologies que afecten a peixos d'interès comercial cultivats a la Mediterrània (síndrome d'hivern a l'orada, infestació per mixosporidis i trematodes digènics, toxicitat per dinoflagel·lats, malaltia epitelioquística del llobarro, entre altres)

Responsables:
Sílvia Crespo Giménez silvia.crespo@uab.cat
Francesc Padrós Bover francesc.padros@uab.cat
Maite Carrassón López de Letona maite.carrasson@uab.cat

Optimització del cultiu de noves espècies

S'estudia la histologia i histopatologia de les espècies d'interès en aqüicultura durant el seu desenvolupament larvari i en estat adult. Així mateix s'estudia l'organogènesi del seu tracte digestiu (estructura, ultrastructura, enzimologia).

Responsables:
Sílvia Crespo Giménez silvia.crespo@uab.cat
Francesc Padrós Bover francesc.padros@uab.cat
Maite Carrassón López de Letona maite.carrasson@uab.cat

Biologia alimentària i reproductiva d'espècies íctiques

Ecologia tròfica, morfometria i morfologia del tracte digestiu, biologia reproductiva (aspectes macroscòpics i microscòpics) d'espècies íctiques mediterrànies.

Responsable:
Maite Carrassón López de Letona maite.carrasson@uab.cat

Reproducción de Notothenioidei (Pisces: Perciformes) del Océano Austral

Responsable:
Jesús Matallanas García jesus.matallanas@uab.cat

Taxonomía y biogeografía de Teleósteos (Liparidae, Zoarcidae y Notothenioidei) del Océano Austral

Responsable:
Jesús Matallanas García jesus.matallanas@uab.cat

Estudios taxonómicos sobre la ictiofauna del Mediterráneo Occidental y del Atlántico Oriental

Manteniment i consolidació de la colecció de peixos marins de l'Unitat de Zoología de la UAB

Responsable:
Jesús Matallanas García jesus.matallanas@uab.cat

Nemàtodes fitoparàsits (Nemàtodes transmissors de virus als vegetals)

Estudi de la nematofauna transmissora de virus a la vinya.

Responsable:
Alejandro Palomo alejandro.palomo@uab.cat

Nemàtodes de depuradores ( Rhabdítidos y Diplogastéridos)

Optimització de l'ús de la microfauna per a la caracterització dels paràmetres operacionals de plantes depuradores de fangs actius

Responsable:
Alejandro Palomo alejandro.palomo@uab.cat

Picnogònids: Biologia, taxonomia, filogènia i zoogeografia. Àmbit mundial

Responsable:
Tomás Munilla tomas.munilla@uab.cat

Suprabents de Platges: Taxonomia i ecologia de comunitats suprabentòniques de platges, fundamentalment de Crustacis Peracàrids

Prospecció de la salut de les platges mitjançant l'anàlisi de la fauna suprabentònica

Responsable:
Tomás Munilla tomas.munilla@uab.cat

Biología de arañas

La investigació comprèn qualsveol aspecte relacionat amb la biologia de l'ordre ARANEA, amb tota l'amplitud del seu espectre taxonòmic. D'una manera més concreta, es fa especial emfasi en els aspectes ECOLÒGICS; ETOLÒGICS i FAUNÍSTICS, relacionats amb l'ÀMBIT IBÈRIC.

Responsable:
José Antonio Barrientos joseantonio.barrientos@uab.cat

Biología de marsupials, insectívors i rosegadors

Reproducció (cicles biológics) i ecología (alimentació, estructura i dinámica poblacionals, ocupació de l'espai) d'insectívors i rosegadors ibèrics; estudi de zones híbrides entre races cromosòmiques de Mus musculus; morfología del sistema arterial d'insectívors i rosegadors; sistemàtica i biogeografía de marsupials, insectívors i rosegadors.

Responsable:
Jacint Ventura jacint.ventura.queija@uab.cat

Plagues animals

Estudi de la biologia i el control biològic i químic de diferents plagues agrícoles i urbanes.

Responsable:
Fernando García fernando.garcia@uab.cat

Nematodes entomopatògens

Taxonomia, distribució, ecología i aplicabilitat dels nematodes entomopatògens per al control biològic de plagues.

Responsable:
Fernando García fernando.garcia@uab.cat
Ana Morton ana.morton@uab.cat

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

UAB Divulga La revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Edifici C Facultat de Biociències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 37 86
FAX +34 93 581 13 21

d.bavearrobauab.cat

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona