Antropologia
Botànica
Ecologia
 Fisiologia Vegetal 
Zoologia

El grup de recerca 2014 SGR 31 “Fisiologia Vegetal” coordinat per Charlotte Poschenrieder s’ha especialitzat en l’estudi del creixement i desenvolupament de les plantes sota estrès abiòtic (salinitat, sequera, dèficit i excés d’elements traça) i la seva interacció amb l’estrès biòtic (infeccions fúngiques, herbivorisme).  Els projectes d’investigació actuals se centren fonamentalment en els mecanismes d’adaptació de les plantes a factors adversos tant de sòls carbonatats (dèficit de Fe i Zn, toxicitat per bicarbonat) com de sòls àcids tropicals (toxicitat per Al, dèficit de P) i els processos rizosfèrics (exsudats, microorganismes) implicats. Especial atenció es dóna a la senyalització de les situacions d’estrès i el creixement adaptatiu. Les espècies models d’estudi són principalment Arabidopsis thaliana i arròs, amb una àmplia disponibilitat d’informació genètica, així com espècies hiperacumuladores de metalls (Noccaea sp., Camellia sinensis), entre d’altres. Com a eines d’estudi es fan servir mètodes de genètica molecular, microscòpia (confocal, electrònica), fitoquímica (HPLC, GC) i electrofisiologia (microelectrodes). 

El grup està integrat per 13 membres: Charlotte Poschenrieder, Josep Allué, Benet Gunsé, Mercè Llugany i Roser Tolrà (personal permanent), Isabel Corrales, Soledad Martos i  Maite Roselló (personal contractat), Juan Barceló (professor emèrit), Rosa Padilla (tècnic), Silvia Busoms, Miquel Llimós i Joana Terès (PIF).

Projectes de recerca finançats recents o en curs:

“Extractos vegetales ricos en silicio para el control de enfermedades fúngicas en vid AGEC 2012 ML084602, AGAUR, Catalunya, període  29/03/2013-28/09/2014
“Mecanismos de defensa con y contra los metal·les en plantes modelo” Ref. BFU2010-14873/subprogramaBFI, MICIN, Espanya; període 1/12/ 2010 a 31/5/2014
The Genetic basis of Natural Ionomic Variation” 2R01GM78536-4A1 NIH/NIGMS, USA; període 1/04/2011-31/03/2016
“Homeostasis iónica en plantas modelo  e interacción con microorganismos clave en la adaptación de plantas a suelos problemáticos” BFU2013-42839-R, MICINN, Espanya; període 1/1/2014 – 31/12/2016
Geopark” H2020-MSCA-RISE-2014, Unió Europea;  període 1/1/2015 – 31/12/2018

Responsable: Charlotte Poschenrieder Wiens  

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

UAB Divulga La revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Edifici C Facultat de Biociències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 37 86
FAX +34 93 581 13 21

d.bavearrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona