Antropologia 
Botànica
Ecologia
Fisiologia Vegetal
Zoologia

Estudi d’alteracions genètiques en càncer

Estudi d'alteracions genètiques i epigenètiques en càncer i correlació amb paràmetres clínico-biològics i amb el pronòstic. Estudi de polimorfismes genètics relacionats amb l’evolució dels pacients oncològics o amb el desenvolupament de leucèmies secundàries al tractament antitumoral.

Responsables:
Maria Rosa Caballín Fernández
Gemma Armengol Rosell  Efectes genètics de les radiacions ionitzants

Aplicació de tècniques de citogenètica convencional i molecular i de tècniques d’immuno-marcatge per estudiar: a) els mecanismes d'acció de les radiacions ionitzants sobre el DNA, b) l'eficàcia biològica de diferents tipus de radiació i c) els efectes d'exposicions ocupacionals i de la radioteràpia. Dosimetria biològica. Estudis de radioresistència i radiosensibilitat.

Responsables:
Maria Rosa Caballín Fernández
Joan Francesc Barquinero Estruch  Estudi de la dinàmica de poblacions humanes amb característiques geogràfiques i/o socioculturals singulars (insulars, de muntanya o frontera, i d’interès històric o prehistòric) 
 
Responsables:
Maria Pilar Aluja Paris
Assumpció Malgosa Morera
Cristina Pereira Dos Santos
Eulàlia Subirà de Galdàcano  Estudi de la dinàmica evolutiva de les poblacions del pleistocè
 
Responsable:
Eulàlia Subirà de Galdàcano 
 


Evolució molecular: patró de mutacions somàtiques en el genoma humà i evolució del genoma mitocondrial
 
Responsables:
Maria Pilar Aluja Paris
Assumpció Malgosa Morera
Cristina Pereira Dos Santos
 


Aplicacions forenses: estudis morfològics i de DNA
 
Responsables:
Maria Pilar Aluja Paris
Assumpció Malgosa Morera
Cristina Pereira Dos Santos
Eulàlia Subirà de Galdàcano  

 

Aplicacions biomèdiques a les poblacions actuals i antigues
 
Responsables
Maria Pilar Aluja Paris
Assumpció Malgosa Morera
Cristina Pereira Dos Santos
 

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

UAB Divulga La revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Edifici C Facultat de Biociències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 37 86
FAX +34 93 581 13 21

d.bavearrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona