Antropologia
 Botànica 
Ecologia
Fisiologia Vegetal
Zoologia

Aerobiologia

Estudi del contingut en pòl·lens, espores i els seus al·lèrgens a l'atmosfera de Catalunya i illes Canàries. Desenvolupament de models de transport atmosfèric a llarga distància i de models predictius de la concentració d'aquestes partícules biològiques a l'aire.

Responsables:
Jordina Belmonte
Concepción de LinaresBriologia

- Taxonomia i distribució de les molses i hepàtiques de la península Ibèrica

Responsable:
Montserrat Brugués

- Ecologia i diversitat filogenètica i funcional de briòfits: comunitats de crosta biològica del sòl i d'epífits

Responsable:
Iñigo Granzow

- Estudis sobre l'estat de conservació d'espècies amenaçades de briòfits de la península Ibèrica, Catalunya i les illes Balears

Responsables:
Montserrat Brugués
Llorenç Sáez

Plana web: http://pagines.uab.cat/briologia

 
Micologia

- Estudi sistemàtic i taxonòmic de les Laboulbenials. Taxonomia i sistemàtica de l'ordre Laboulbeniales (Fungi, Acomycota), a nivell mundial

Responsables:
Sergi Santamaria

- Estudi d'organismes endosimbionts d'artròpodes (tricomicets) aquàtics i terrestres a nivell mundial

- Sistemàtica, Ecologia, Biogeografia i Evolució de Harpellales, Asellarieales (Kickxelloomycotina), Eccriales i Amoebidiales (Mesomycetozoa)

Participants:
Sergi Santamaria
Laia Guàrdia (responsable) Biodeterioració

Responsable:
Josep GirbalEstudis paleoambientals

Disciplina que es fa en estreta col·laboració amb persones provinents dels camps de la geografia, l'arqueologia, la geologia i l'ecologia

- Estudis de l'abast de la importància de la intervenció antròpica i el clima sobre el territori
- Modelització de l'evolució del paissatge passat i futur
- La major part de les investigacions ese centren a la zona pirinenca i en el marc d'espais naturals protegits

Responsable:
Ramon PérezSistemàtica, evolució i conservació de plantes vasculars

- Sistemàtica, evolució i biogeografia de plantes vasculars mitjançant l'aplicació de tècniques moleculars, morfològiques i citogenètiques, entre d'altres
- Conservació d'espècies amenaçades. Estudis genètics i demogràfics aplicats a la conservació de plantes amenaçades

Participants:
Pau Carnicero
Mercè Galbany
Javier López
Llorenç Sáez (responsable)Estudi de comunitats vegetals
 
Variabilitat florística i estat de conservació (projecte pendent d’execució). Disseny de protocols d’avaluació i seguiment de l’estat de conservació dels boscs de ribera d’Espanya. Conveni del “Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” amb UAB, UV, UAM y Tragsa.

Responsable:
Juan Antonio CallejaEstudi de les interaccions planta-animal

S’investiga la variabilitat geogràfica de les interacciones que les diferents poblacions d’una mateixa espècie de planta estableixen amb vectors pol·linitzadors o amb vectors dispersants de llavors. Projecte vigent: Spalink. “Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016”. 

Responsable:
Juan Antonio CallejaCiències geospacials aplicades a l’estudi de la bioclimatologia i el paisatge vegetal

Desenvolupament de metodologies amb la finalitat de fer emergir patrons espacio-temporals en el comportament del clima, la vegetació i les seves interaccions. També es fa èmfasi en tots els àmbits de la cadena de producció de bases de dades cartogràfiques: des dels sensors fins a la seva difusió incloent el refinament de mètodes estadístics, d’anàlisi espacial o de la incertesa i la qualitat de les metadades i les dades geogràfiques.

Responsables:
Joan Mª Roure
Miquel Ninyerola 
 

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

UAB Divulga La revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Edifici C Facultat de Biociències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 37 86
FAX +34 93 581 13 21

d.bavearrobauab.cat

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona