Màster Universitari en Traducció Audiovisual

Una oferta formativa única per convertir-te en especialista en traducció i accessibilitat audiovisual, impartida per professorat de reconegut prestigi nacional i internacional

Pla d'estudis Màster Oficial - Traducció Audiovisual

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 44383 - Audiodescripció i Subtitulació per a Persones Sordes B-A

 44379 - Audiodescripció i Subtitulació per a Persones Sordes B-A

 44378 - Doblatge i Subtitulació B-A (2023-24)

 44382 - Doblatge i Subtitulació B-A (2023-24)

 43818 - Eines i Metodologia Aplicades a la Traducció Audiovisual (2023-24)

 43820 - Eines i Metodologia Aplicades a la Traducció Audiovisual (2023-24)

 44380 - Localització Multimèdia i de Videojocs B-A

 44384 - Localització Multimèdia i de Videojocs B-A

 43771 - Teoria de la Traducció Audiovisual (2023-24)

 43764 - Teoria de la Traducció Audiovisual (2023-24)

 43772 - Treball de Final de Màster (2023-24)

 43765 - Treball de Final de Màster (2023-24)

 44381 - Veus Superposades i Reparlat B-A (2023-24)

 44385 - Veus Superposades i Reparlat B-A (2023-24)