Màster oficial en Traducció Audiovisual

Una oferta formativa única per convertir-te en especialista en traducció i accessibilitat audiovisual, impartida per professorat de reconegut prestigi nacional i internacional

Admissió Màster Oficial - Traducció Audiovisual

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i direccions de cada programa, del 27 al 30 de septembre. Inscripcions obertes!

Documentació per a l'admissió

Avís important:

Modalitat Virtual: online

Modalitat Presencial: podrà ser virtual síncrona segons evolució de la pandèmia.

Per cursar el màster cal tenir accés a un ordinador amb el sistema operatiu Windows, ja que alguns dels programes que s'utilitzen no tenen versió per a MAC.

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció (pots incloure la documentació que no té un camp específic en únic fitxer):

  1. Còpia del document nacional d'identitat o passaport en el cas d'alumnes estrangers.
  2. Sol·licitud específica 
  3. Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.
  4. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global. En el cas d’expedients de fora d’Espanya, cal lliurar també la conversió de l’expedient al sistema espanyol, que es pot realitzar gratuïtament des de la pàgina web Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
  5. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior (si no el tens ja ens el faràs arribar posteriorment).
  6. Currículum vitae.
  7. Certificació que acrediti el coneixement de la llengua anglesa de nivell C1 o equivalent (excepte en el cas de titulats en Traducció i Interpretació amb anglès com a llengua B i els titulats en Filologia Anglesa o Estudis Anglesos).
  8. Per als candidats estrangers que no tinguin el castellà com a llengua materna cal presentar una certificació que acrediti un nivell C2.2 de llengua espanyola.
  9. Documentació acreditativa de gratuïtat o descompte (si escau)

Legalització de documents